Wanneer we verstikken in ons afval, is ziekte de bevrijdende actie van het lichaam om het lichaam te reinigen. “We mogen niet eerder genezen van ziekte, dan voor ziekte ons beter heeft gemaakt.”
Nieuwsbrief 51 / 7/11/2017

Ziekte is geen kleinigheid. Als je al het lijden, de pijn, het ongemak en de impact op de levenskwaliteit bij elkaar telt, kom je tot de ontdekking dat het je leven ten diepste raakt… En dan stel je de vraag “waarom”. Wat is de reden achter al die moeilijkheden? Dr. Tilden was daar klaar en duidelijk in: “het is de intoxicatie die zich in de bloedstroom manifesteert.” Ongeacht of het gaat over Hart- en Vaatziekten, Kanker, Ontstekingen… telkens kom je terecht bij intoxicatie, vervuiling, obstructie, plaque… binnen het lichaam.
Het schijnt dat het begrip intoxicatie een plaats verworven heeft in de manier van denken over het ontstaan en de reden van bestaan van ziekte. Tenminste als ik dat kan afleiden van de massa recepten die rondgaan om te detoxen. In één boek vond ik meer dan 100 smoothierecepten “om te detoxen”.
Oude natuurgeneeskundigen wisten al dat intoxicatie aan de basis van de meeste ziekten lag en dat ziekte een eliminatiecrisis was die niet bestreden moest worden.
Om te beginnen kan men zich de vraag stellen wat de precieze definitie is van toxiciteit voor het lichaam? In een artikel las ik dat zowat alles toxisch kan zijn, zelfs water als men er teveel van drinkt. Is het waar dat alles wat “te” is, een probleem kan vormen en een toxiciteit veroorzaakt?
Laten we te rade gaan bij Dr. Tilden die aan de basis ligt van de stelling dat intoxicatie de bron is van alle ziekten.
Het is moeilijk te zeggen wat het belangrijkste mechanisme in de mens is om de gezondheid te vrijwaren en zich te beschermen tegen ziekten. Hyppocrates ging er vanuit dat het de lichaamssappen waren. Hij had, steunend op de opvattingen van zijn tijd, een systeem ontwikkeld dat handig was om mee te werken. Meer dan 2000 jaar heeft dit principe centraal gestaan in de natuurgeneeskunde. Bijna alle therapieën zijn gericht op ontgiften. Het lichaam moet zijn gifstoffen vrijgeven en dan kan alles weer naar behoren functioneren. Wat Dr. Tilden heeft gedaan is daar een moderne en aanvaardbare variant op maken, die geheel in overeenstemming is met de wetenschappelijke inzichten. In de klassieke geneeskunde wordt deze visie op ziekte verworpen, omdat ziekte daar wordt gezien als een te bestrijden vijand, veroorzaakt door bacteriën, virussen of andere organismen die ons bedreigen. Weinig dokters erkennen de invloed van voeding, toxines, zelfs medicijnen in het ontstaan van ziekte.
Een techniek uit het verleden is de aderlating: d.i. letterlijk het vervuilde bloed uit het lichaam laten vloeien. Deze techniek, die gelukkig stopgezet is, heeft aan duizenden mensen het leven gekost, zelfs aan presidenten van de Verenigde Staten die hun gezondheid in handen van de toenmalige medici legden.
Kneipp en Priesnitz hebben met hun waterbehandeling de huid geprikkeld en zijn, zonder het zelf te beseffen, gebruik gaan maken van reflexologische prikkeltherapieën. Door de verbetering van de bloedcirculatie zijn ze de lichaamstemperatuur gaan regelen. De reflectorische reacties op de organen, stimulering van de bloedcirculatie, verbetering van de lichaamstemperatuur, maar ook de prikkeling van het zenuwstelsel maakten het mogelijk met deze eenvoudige methodes mensen met water te genezen.
Zowel de Chinezen als Hyppocrates, maar ook Kneipp en Priesnitz, hebben via hun systeem de zelf genezende kracht aangewakkerd. Is dat wat we moeten doen, als we geconfronteerd worden met ziekte, of moeten we de raad van TC Fry volgen “Doe iets, door niets te doen”, dit is vasten, rusten, en alles aan de kant zetten.  En wat heeft dat te maken met intoxicatie? En hoe staan wij het lichaam toe zichzelf te ontgiften? Maken we daarvoor gebruik van kruiden, water, vasten, voeding …?
Dat alles staat beschreven in het laatste themanummer over Detoxen: een verhelderende studie van het lichaam, het leven en alles wat daarvoor is gegeven. Het blijft altijd boeiend. En het vermijdt dat we achter het net vissen !

Zuiver je lichaam – verbeter je gezondheid.

Nieuwsbrief 27 / maart 2017

Dat is de formule. Het is zo simpel. Dr. Tilden zag “intoxicatie” als de basis voor elke ziekte.
En van waar komt die intoxicatie – terwijl je toch zo zuiver mogelijk leeft?
24 uur op 24 produceert je lichaam afval.
24 uur op 24 is het bezig zich te reinigen.
Als iemand zeer gezond is, houdt de lichaamsreiniging gelijke tred met de productie van toxines.
Als iemand vermoeid, gestresseerd, uitgeput, verzwakt is… bestaat de kans dat toxines onvoldoende verwijderd worden en accumuleren… en tenslotte je zwakste systeem treffen.
Acute ziekte is dan meestal het middel waarmee je lichaam helpt om deze accumulaties eruit te gooien. 
Maar we kunnen er veel aan doen om ons lichaam te helpen zichzelf in optimale conditie te houden, en op nummer één staat : zo weinig mogelijk aanleiding geven tot accumulaties – en op nummer twee : de instrumenten verschaffen om de intoxicatie te draineren.
Detoxen is echt iets voor de lente. Met detoxen wordt bedoeld :  acties ondernemen om de uitstoot te vergemakkelijken.  Zuiver water, sappen, rusten, ademen, voedingsaanpassingen…
Je kunt  je lichaam zuiveren door je te ontdoen van afvalstoffen. Het resultaat is : een beter denkvermogen en geestelijke helderheid, een mooiere huid, een beter humeur, het opruimen van de hangende klachten en ongemakken, om de basis te leggen voor genezing in de diepte. 
Wil je dit hele mechanisme beter begrijpen? 
Lees dan de vertaling van Tildens’ boek “Intoxicatie, de basis van alle ziekten”.

PS. Gisteren ving ik in een gesprek op dat het nu toch allemaal zoveel beter gaat. Veel mensen willen vegetarisch eten, eten meer fruit… Er moet in ieder geval nog veel gebeuren. Mijn indicator is : zolang ziekenhuizen blijven uitbreiden, ervaar ik het als een tijd met vèèl werk ! Iedereen kan iets doen – er is nog veel dat verbeterd kan worden en elke verbetering juich ik toe. 
Een positief signaal kreeg ik gisteren van Luc van Oost. Hij had aardappels bij de apotheker (in Kallo) gekocht ! Het waren voorlopig nog maar alleen aardappels, maar ik hoop dat hij zijn assortiment nog een beetje gaat uitbreiden:-)