Nieuwsbrief Groene Dag 10/1/2017
Een andere aanpak nodig, want het is later dan we denken
Nee, het zal niet gaan om al de problemen waar we voor staan op te lossen – als we op dezelfde manier blijven denken. 
Voorbije zaterdag ging mijn overdenking onder de titel “Mene Mene Tekel”, of, “gewogen en te licht bevonden“. Over wat gaat dit ? 
Over alles : onze oprechte wil om de waarheid te kennen over alles : leven, gezondheid, voeding, milieuproblemen…
In de komende Houvast, wordt een artikel van Matthew Priebe (Ask the animals) gepubliceerd, dat de milieuproblematiek in de diepte aankaart… en hij komt tot de conclusie dat het hele forum van instanties, en alle maatregelen die worden genomen voorbij gaan aan de belangrijkste oorzaak… en dat is de keuze van de voeding. Al de milieu-organisaties zeggen hetzelfde: we willen alles doen, maar aan de voeding komen, dat nooit. Hun brave acties – waar niets over te zeggen valt – zijn gedoemd om te falen… Nochtans is het later dan we denken, zoals Matthew Priebe beschrijft : “Ik verkies om Gods bevel in Job te volgen, om de onpartijdige dieren te vragen, in plaats van aan mensen die een eigen (politieke of belangen-) agenda hebben. En wat hebben de dieren ons te vertellen? Laat me een paar voorbeelden geven :We ontdekken dat vogels, libellen en andere zeer mobiele dieren grote migraties volgen naar een verblijf in temperatuursomstan-digheden die voor hen geschikt zijn. Ze duiken op, honderden kilometers buiten hun historisch gebied.    Vlinders gaan nu hoger in de bergen voor een verblijf in hun gespecialiseerde temperaturen, aangezien het lager te warm wordt. De langstlopende vlinderstudie op aarde heeft dit buiten kijf bewezen.ijsberen, ringelrobben en baardrobben verhongeren tot de dood als het ijs van hun leefgebied op het verkeerde moment van het jaar smelt. Caraïbische zeevogels beginnen maanden eerder te broeden dan ze in het verleden deden, sinds het voorjaar nu eerder begint. Canadese rode eekhoorns broeden twee weken eerder dan ze voor-heen deden. Marmotten komen uit hun winterslaap drie weken eerder dan slechts dertig jaar geleden.Meer verontrustend is dat rupsen elk jaar eerder uitkomen door de warmere temperaturen, maar de vogels die zich voeden met hen, gaan nog steeds voort op de lengte van de dagen om te weten wanneer eieren te leggen. De rupsen ontstaan ​​en worden volwassen voordat de grasmussen beginnen ze te vangen voor voedsel hun kuikens. Tegen de tijd dat de baby- vogels uit het ei komen, zijn er niet genoeg rupsen en de baby’s verhongeren.Soortgelijk zien we een soort garnaal – Kril – actief worden en zich vermenigvuldigen onder Antarctisch zee-ijs op basis van tempera-tuur en de cycli van smeltend ijs. Omdat ijs smelt op abnormale tijden, reproduceert Kril en sterft af ​​bij veel andere tijden dan voor-heen. Dit treft de grote walvissen die de oceanen doorreizen naar de Antarctische wateren om zich te voeden met Kril. De hongerige walvissen komen te laat voor de Kril en verdwijnen. Adele Pinguins worden geconfronteerd met hetzelfde voedseltekort als ze pro-beren hun jongen groot te brengen.Dieren die niet in staat om te verhuizen naar nieuwe gebieden, sterven. Een voorbeeld is de Karner Blue vlinder, die in symbiose leeft met een specifieke lupine bloem. Plaatsen waar slechts een paar jaar geleden veel Karner Blues voorkwamen, zijn deze nu volledig verloren.Een verrassend neveneffect van de opwarming is het veranderen van de man / vrouw-verhouding van zeeschildpad jongen. Sommige reptielen hun geslacht wordt bepaald door de temperatuur van hun eieren, en Hawksbill schildpadden hebben nu meer vrouwtjes dan normaal.    Koraalriffen worden gemaakt door kleine dieren en vormen het hart van warm water ecosystemen. Verhoogde oceaantemperaturen verzwakken of vernietigen koraal in grote delen van de tropische zeeën, wat resulteert in gebleekt koraal dat meestal sterft.Veel aandacht is besteed aan de krimpende ijskappen en terug trekkende gletsjers. De tenen van de gletsjers zijn zo ver van waar ze kwamen tot een paar jaar geleden. Het is schokkend. In Glacier National Park in Montana zullen straks geen gletsjers meer zijn. De zeespiegel stijgt, en dit is niet zomaar een vermoeden, maar een meetbaar wetenschappelijk feit, gebaseerd op gegevens van meer dan een eeuw. Nog meer verontrustend is dat de oceaanstromen veranderen. De belangrijkste stromingen circuleren in regelmatige patronen voor zo lang ze worden onderzocht. Maar nu veranderen hun routes. De Humboldt Current stroomt normaal alleen langs de Pacifische kust van Zuid-Amerika. Humboldt inktvis is een typisch dier, gevonden langs dit traject, maar is nu voor het eerst te vinden in overvloed voor de kust van Californië. Ze hebben zich naar het noorden verplaatst door de veranderde watertemperaturen.Er is hierover nog zoveel meer te vertellen, maar één ding is zeker, de hele mensheid staat voor gigantische problemen. En om daar iets aan te doen, zijn gedurfde maatregelen nodig die ons leven van nu raken… en veranderingen eisen van oa onze voedingsgewoonten. Teleurstelling zal niet helpen, maar alle moed en positiviteit moet bij elkaar geschraapt worden om het tij te keren.Er zijn positieve, gedurfde, constructieve inspanningen nodig. We hebben al genoeg halve oplossingen gehad, en die halve oplossingen liggen aan de basis van hele problemen. Nog een wens is dat beleidsmakers, milieu-organisaties, en mensen in hun keuze voor elke dag, bereidheid mochten hebben om alles wat nodig is – ook als het hun bord raakt – te doen, zodat wie na ons komt ook nog een waardig leven mag leiden – en niet op de puinhopen van een zelfzuchtige tijd moet bouwen.