Groene Dag Nieuwsbrief 14 / december 2016
NatuurStemmingen 194 verschijnt half maart 2019 : het nummer is volledig gewijd aan De gezondheid van het zenuwstelsel & de hersenen.

Zenuwproblemen treffen meer mensen dan je denkt 
en ook daar kan je even de effecten wat verzachten, of gaan naar de wortels van het probleem

Wat is de kern van het probleem? Meestal is het een samengaan van veel factoren, zoals Dr. Shelton het zo vaak verwoordde, maar uitputting door stress, overbelasting zonder voldoende rust en slaap, een verwaarloosde voeding met onvoldoende echte beschermende voedingsstoffen, en mogelijk ook een gebrek aan cruciale factoren voor het zenuwstelsel als vitamine B12, vitamine D en magnesium
Laten we even beginnen met het eerste, vitamine B12. Er zijn veel neurologische manifestaties van vitamine B12 deficientie, nl, alcoholische neuropathie (voortkomend uit langdurig alcohol-misbruik), perifere neuropathie, diabetische neuropathie (begeleidende factor van diabetes), en optische neuropathie, die eerder zeldzaam is. De behandeling van Neuropathie gaat naar de onderliggende oorzaak zoals alcoholisme of diabetes of voedingsfouten. Vooral deze laatste moet men niet onderschatten. Men mag nooit vergeten dat van alle vergissingen die mensen maken, het zenuwstelsel als eerste de klappen opvangt. Alcoholisme kan een voedingsoorzaak hebben, en diabetes ook. Het is een wisselwerking tussen voeding en algemene conditie. Bij Vitamine B12 zien we dat de opname verzwakt, terwijl de behoefte versterkt. B12-gebrek is verraderlijk, omdat ze dikwijls niet of te laat wordt opgemerkt. En als het wordt opgemerkt, is er al vaak aanzienlijke schade. B12 helpt bij de vorming van een beschermend vlies omheen de zenuwcellen en mensen met B12-tekort lijden vaak aan  perifere neuropathie. Bij algemene zenuwachtigheid en spanning volstaat het niet om een vitaminecomplex te gebruiken waarin enkele mcgr. B12 verwerkt zit. Ook voeding waar B12 in zit zal niet helpen, omdat in deze conditie de intrinsieke factor quasi afwezig is. 
Het lichaam produceert geen B12 en is daarom afhankelijk van een externe bron en in de meeste gevallen is er geen andere oplossing dan gebruik te maken van methylcobalamine (dat niet aan de spijsvertering hoeft te passeren) of injectie van B12 rechtstreeks in het bloed. 
Perifere neuropathie resulteert in branden, tintegling, heen en weer schietende pijnen, gevoelloosheid in benen, handen, voeten, spierverkramping, spierzwakte, … Het vermindert het vermogen van het lichaam om pijnen, warmte, koude waar te nemen… 
Nu is het ook niet allemaal zo duidelijk, want dergelijke symptomen kunnen ook door andere oorzaken of tekorten worden opgewekt. De enige manier om B12-tekort vast te stellen is door bloedanalyse. 
Vegetarische voeding kan hier een probleem vormen, maar er zijn meer niet-vegetariërs met B12-tekort, dan vegetariërs. Ook een verminderde absorbtie van B12 kan in het spel zijn : auto-immuunziekten (die ons direct bij onze volgende vitamine brengt), pancreas-verzwakking, diverse omstandigheden die de opname beïnvloeden, ziekte van Crohn, verminderde maagsapsecretie…

Laten we het even hebben over een tweede vitamine die moet gerelateerd worden aan zenuwproblemen, en dat is vitamine D. Het zou natuurlijk kunnen dat het lijkt dat we nu àlles aan vitamine D koppelen, maar men moet goed weten welke rol vitamine D in het lichaam speelt! Dat kan niet worden herleid tot gezonde botten en tanden. Bijna iedere dag verschijnen nieuwe studies die de enorme impact van vitamine D verder uitdiepen en inzicht geven hoe vitamine D een rol speelt in de vorming van ieder hormoon, en daardoor ook de stemming beïnvloedt, de productie van melatonine bepaalt, een rol speelt bij de slaap, invloed heeft op psychologische problemen, de cholesterol-factor… Onze binnenskamers levenswijze heeft bijgedragen tot de toenemende vitamine D-gebreken. Maar ook voedingsmiddelen die traditioneel gerekend werden als D-leveranciers, blijven ruimschoots in gebreke. Net als bij vitamine B12, zijn maar weinig mensen zich bewust van het tekort. Minder dan 30% van de mensen haalt de 30ng/mL, die de absolute onderwaarde is, terwijl voor een goede bescherming 60-80ng/mL nodig is. 

Schizofrenie en Depressie -zijn gelinkt aan vitamine D gebrek. In een studie heeft men ontdekt dat het behoud van een voldoende hoog vitamine D-niveau bij zwangere vrouwen en tijdens de kindertijd noodzakelijk is om de   vitamine D receptor in de hersenen aan te wakkeren voor integrale ontwikkeling van de hersenen en mentaal functioneren, op latere leeftijd. Vermoeidheidsklachten kennen veel oorzaken en vitamine D-gebrek is er één van. Nochtans wordt ook hier overheen gekeken. In één van de onderzoeken was een vrouw met extreme vermoeidheid en barstende hoofdpijn, met een bloedwaarde van slechts 5,9 ng/mL. Door het gebruik van supplementen stegen de waarden tot 39 en de symptomen verdwenen. Er is daar natuurlijk nog meer over te zeggen, maar dat volgt in ons nieuwe dossier over Gezonde Botten dat in maart zal worden vrijgegeven. 

En dan is er nog factor drie : magnesium. Je zal terecht opmerken dat ik daar niet veel over geschreven heb… Dat kan wel zijn de voorbije jaren, maar wat veel mensen niet weten is, dat de eerste brochure die Groene Dag publiceerde was “Geen Voorjaar zonder Kruiden”. Een jaar later, in 1984, verscheen dan “Magnesium, een veelzijdig mineraal”. Dit dateerde van voor ons computer-tijdperk en ging daarom verloren, maar ik ben vast besloten om dit goed te maken. 
Je kunt zeker zeggen dat B12, D en magnesium de meest cruciale factoren zijn voor het zenuwstelsel. Er zijn ook andere, maar deze staan meestal in verband tot deze drie. Men kan dan pijnstillers nemen, stemmingsveranderende middelen, hormonen enz. maar deze doen niets aan de oorzaak. Nochtans kunnen mensen heel veel doen om te voorkomen dat één van deze drie ooit een risico zou kunnen vormen. 

Dossier Ontstekingen & Infectieziekten : een digitale verzameling met informatie en feiten die een verschil kunnen maken. Bij Groene Dag : 30 euro

Groene Dag Nieuwsbrief 15 – december 2016 : reactie & vervolg :

Dat er veel zenuwproblemen zijn, is geen geheim, maar de vele reacties op de nieuwsbrief is meer dan verrassend, gezien de kleine lezersgroep…
Veel vragen over andere factoren, over andere vitamines, over supplementen, de kostprijs en noodzakelijkheid… Tegelijk ook klachten over de hoge kosten van het raadplegen van de specialisten die je naar huis sturen met een pak supplementen waar je kan voor gaan werken… We kennen de reacties allemaal.

Het project rond Ontstekingen en infectieziekten is nog in volle ontwikkeling en vindt zijn weg naar de lezers en luisteraars. Als ik een tip mag geven voor het gebruik van het dossier : begin met het beluisteren van de Opnames “Nooit Meer” en verdiep je daarna in de rest. 

In verband met de opmerkingen gemaakt in vorige mail, mbt zenuwproblemen :
– voor vitamine B12, gebruik hooggedoseerde methylcobalamine
– voor vitamine D: gebruik hoog gedoseerde vit D. 2000 ie is een minimum, maar is in de meeste gevallen onvoldoende voor het bereiken van een hoog beschermingsniveau. 10000 ie is in de meeste gevallen een minimumdosis per dag. 
– in verband met magnesium : gebruik organisch gebonden magnesium, volgens de indicatie van het zenuwprobleem of houd je aan een dagelijkse dosis van 2-3 gram magnesiumchloride + andere toepassingen, zoals beschreven in de brochure Magnesium – het MeesterMineraal.
– voor vitamine K : zorg voor minimaal 200 gram diepgroene groenten per dag. Vul aan met 100-1000 mcg vitamine K2.
Moeten goede voedingssupplementen stukken van mensen kosten? Ik denk het niet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat men meer dan 100 euro per maand daaraan zou moeten besteden, alles inbegrepen, chlorella enz. Er zijn uitzonderlijke situaties, maar onthoud dat de aanvulling niet almachtig is, en dat daarnaast alle factoren van een goede gezondheid moeten beoefend worden.
Ik refereer naar vorige mail, waar de waarde van een “goede slaap” wordt geschat op de helft van de gezondheid. Maak je hoofd leeg, help jezelf met de hulpmiddelen die er zijn, en wees geduldig. Met bovenstaande hulp kom je al een heel eind, en geef het enkele maanden de kans. 

Net voor we vertrokken kregen we nog een telefoon van een goede kennis die erg veel problemen scheen te hebben met de blaas…. Wat daaraan doen?  Ik vertelde hem over beredruifblad, over het bestrijden van ontstekingen, maar vooral over de mogelijkheden die veenbessen bieden voor de behandeling van blaas- en nierproblemen… en gezien het nog steeds het moment is om verse bveenbessen (cranberries) te kopen, waarom niet? Ik denk aan de demo van Jay Kordich “blaas- en nierreiniging, waarbij hij twee appels tot sap perst, samen met een glas vol verse veenbessen. 
Voor wie ze nog niet kent, of vergeet ze te gebruiken : De cranberry of Amerikaanse veenbes is een helderrode vrucht met een zurige smaak. De cranberry komt in verschillende vormen voor in de handel, maar onze enige advies is : gebruik vers in sap of in vruchtenmoes; gebruik gedroogd (ongezoet) in dezelfde toepassingen; of gebruik ze gedroogd, gezoet met appeldiksap. Ik lees overal dat cranberries lekker zijn, maar ik neem aan dat alleen mensen die cranberries niet kennen tenzij in confituur, zoiets schrijven. De cranberry komt oorspronkelijk uit Noordoost-Amerika. Sinds eeuwen is de medicinale werking van deze bessen bekend. De laatste jaren zijn er meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van veenbessen. Hieruit blijkt dat cranberries proanthocyaniden bevatten. Deze zorgen ervoor dat E.coli-bacteriën zich niet aan de blaaswand hechten. Doordat de bacteriën zich minder hechten aan de blaaswand, verlaten ze de blaas via de urine, waardoor de kans dat deze een ontsteking veroorzaken verkleint. Deze anti-plaquevorming zorgt ook elders voor positieve effecten. Zo kan het ontstaan van een maagzweer  en tandplaque worden tegengegaan. Tot slot verlagen cranberries de bloedsuikerspiegel en worden ze aanbevolen als ondersteuning bij ouderdomsdiabetes. Cranberrysap is niet alleen een goed middel tegen blaasontsekingen, maar bevat ook een grote hoeveelheid vitamine C en antioxidanten. Wetenschappers van het St. Francis College in Brooklyn stellen dat veenbessen in staat zijn een groot aantal darmvirussen te neutraliseren. Door dagelijks veenbessensap te drinken of een supplement in te nemen werd bij de proefpersonen vastgesteld dat het aantal darmvirussen daalde tot ver onder de detecteerbare infectueuze waarden.