Groene Dag Nieuwsbrief / maart 2016
Positief – Magda reageerde op vorige Nieuwsbrief, en haalde een ander onderdeel van een goede gezondheid aan : “Onlangs sprak ik iemand over de methode van Coue en de tekst die ik uitspreek. Ze noemde mij naïef, zij was realist.”
De meeste lezers weten ongetwijfeld dat ik meer dan twintig jaar het hele land rondgetrokken ben met onze Anti-Stress-Methode en met de cursus Positief Denken. Daar heb ik precies hetzelfde aangekaart. Is het naïef om de aanhoudende stroom van negatieve signalen en instructies te weigeren, en daartegenover voor jezelf de suggestie van geluk, rust, kalmte, sereniteit… te accepteren ? Moesten mensen de wetten van het denken verstaan, zouden ze weten dat, om staande te blijven in deze wereld, positieve gedachten je beste vriend zijn. Dat is positief denken ècht : vriendschap sluiten met jezelf – de vijandschap voorbij. Ophouden met het herhalen van je teleurstellingen, frustraties, misnoegdheid… in het besef dat zo’n innerlijk stemmetje een oneindig refrein is dat nooit tot stilstand komt, integendeel, dat het een vergrotend effect heeft en niet tot geluk of positieve actie leidt.
Er zijn moeilijkheden, er zijn feiten die we graag anders zien, er zijn conflicten waar we niet om vragen, er is deze wereld “die een schitterende plaats zou kunnen zijn – een bijna-paradijs, indien…” Maar gaan we treuren, onze mislukking bevestigen en de onaangename sensatie vergroten, of gaan we – in het besef dat treuren en klagen niet helpt – “er het beste van maken”?
Iedereen die me kent, weet dat ik soms voor moeilijke keuzes sta. Men stelt me zelfs de vraag: “Hoe kan je positief blijven, terwijl je zelf zoveel negatieve zaken aanvecht?” Laat me je vertellen dat ik geen andere keuze heb. Er moeten klokkenluiders zijn. Er moeten mensen zijn die de vinger op de wonde leggen. We zitten in een zieke wereld waar satanische krachten aan het werk zijn, die maar één bedoeling hebben : het leven van alle mensen op deze wereld verwoesten, zoveel mogelijk chaos, miserie, lijden, egoïsme, materialisme,… scheppen, zodat elke herinnering aan schoonheid, goedheid, liefde, geluk, harmonie… verdwijnt. De verantwoordelijkheid is te groot. Het is onmogelijk om de andere kant op te kijken en me terug te trekken bij de gedachte “als ik het maar goed heb”… Maar behalve te wijzen naar misbruiken en kwaad opzet, mag niemand ooit nalaten om trouw te blijven aan het leven. Het zit in de mens om te leven. En om te kunnen leven moet ik positief denken. Dat geeft ruimte en hoop… Iemand die hoop heeft kan vooruit ! – In de nieuwe brochure over Ontstekingen en natuurlijke pijnbestrijding, heb ik verschillende prachtige verhalen verwerkt, van hoe positieve gedachten helpen om de stroom van vernietigende gedachten af te weren en ruimt voor genezing te scheppen.
Vasten – Ben stuurde me trouwens een andere interessante link met de opmerking : “Dag Stefaan, dit artikel gebruik ik regelmatig om iemand te laten zien dat het niet enkel de natuurgeneeskunde is die vasten als genezend ervaart.” http://nieuws.kuleuven.be/node/11697
Het is wel redelijk laat om nu, mensen die al zo vergiftigd, en door diverse therapievormen verminkt zijn, nu te doen vasten. Natuurlijk beter laat dan nooit, en gelukkig ziet men dat er momenten zijn dat men beter af is zonder al die kunstmatige bijvoeding en dat men, ondanks alles, de genezende krachten die in het lichaam altijd werkzaam zijn, aan het werk moet laten – zonder ze te verstoren. 
Dat is trouwens een prachtige uitspraak waar iedereen nog eens zou kunnen bij mediteren : ““Kritieke ziekte laat ook een erfenis na op lange termijn. We moeten begrijpen of die erfenis louter verband houdt met de oorzaak van de kritieke toestand of dat er op intensive care iets gebeurt dat het opruimen van celschade belemmert.”Op 28 februari was er trouwens een Nieuwsbrief van Juglen Zwaan (aHealthy Life) met de titel “Geen Ongezond Voedsel meer in de Supermarkten”. Dat zou het plan zijn van de Nederlandse minister Schippers… Maar wat blijkt ? Dat minister Schippers heel andere normen hanteert voor het bepalen wat gezond en ongezond is… Dat is natuurlijk begrijpelijk als men de stoelendans van politici een beetje volgt. Na een politieke carrière komen deze gewoonlijk in het zakenleven terecht en een goede politieke loopbaan is er één waarbij men openingen heeft gemaakt die voor de industrie deuren heeft geopend, waarop de industrie deuren opent voor wie haar zo goed heeft geholpen. Het probleem zit niet alleen in Amerika. Overal waar besluiten genomen worden zijn infiltranten aan het werk en wordt er gelobbyd. Sommigen zullen enthousiast zijn met dergelijk “goed nieuws” door politici. Het lijkt wel of dat er eindelijk paal en perk zal worden gesteld aan het gepruts met onze voeding. Maar in feite is het een open deur, langs waar nieuwe adders naar binnen kunnen. “Positief” is soms anders dan het lijkt…Elien stuurde me een mail met volgend getuigenis : “Ik hoorde onlangs het verhaal van een moeder die haar borstvoeding stopzette nadat artsen lactose-intolerantie vaststelden bij haar zes weken oude baby. De vrouw kon haar eigen voedingsgewoontes niet aanpassen en besloot de voorgestelde poeders aan haar kind te geven. Dit is misschien wel een herkenbaar verhaal maar wat kan je je kind op dat moment geven zodat het op een natuurlijke manier zoveel mogelijk vitaminen en mineralen binnen krijgt?”
Mensen moeten zelf de keuze maken, achter de feiten aanlopen en moeilijkheden oogsten, of inspanningen doen om in harmonie met de natuur te leven. Wat veel moeders niet weten, is dat men geen koemelk mag drinken tijdens de borstvoedingsperiode. Onderzoeken hebben duidelijk aangetoond dat de vetten en andere fracties die in borstvoeding voorkomen, dezelfde zijn als deze die in koemelk voorkomen – als de moeder die heeft gebruikt. Er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat de moeder beschikt over de grondstoffen om haar melk uit te bereiden. Precies hetzelfde als wat de koe de kans geeft om melk te geven, zou dat ook kunnen doen bij de moeder, en dat is groene bladgroenten. Als men dan toch een aanvulling wil, zou ik gaan voor groen !