Deze brief schrijf ik, omdat we volgende reactie ontvingen, die waarschijnlijk ook andere mensen kan aanmoedigen. Tegelijk wil ik er een paar details aan toevoegen, die kunnen helpen om met goed resultaat meer fruit te eten.

Beste Stefaan, Ik ben heel erg dankbaar dat ik de nieuwsbrieven en boekjes mag lezen.  Ik kon op een gegeven moment niets meer eten bijna. Ik had altijd pijn in mijn darmen. Ik was naar dokters en het ziekenhuis geweest.  Ze hebben daar mijn bloed gemeten. Mijn suikerspiegel stond enorm laag. Een normale volwassen persoon ligt in coma. Ze hebben mij onmiddelijk suiker gegeven in het bloed. Ik moest heel erg oppassen. Tot op een moment dat iemand zei: “eet eens alleen fruit – niets anders.”  Ik ben er aan begonnen en mijn weg van lijden was bijna over. De pijn verdween in mijn darmen. Ik was zo enorm blij. Ook al zeiden heel veel mensen dat ik eiwitten te kort ga hebben en ….  Ik doe hele intensieve arbeid, daarom. Na 2 maand alleen fruit heb ik mijn bloed nog eens laten testen. Het was perfect – het kan niet beter, zei de dokter. Dat is een bewijs dat je alleen op fruit kunt leven, denk ik. Nu eet ik ondertussen al wat rauwe en gestoomde groenten en af en toe quinoa, of geweekte haver. Ik voel me veel beter weer. Vanaf ik iets anders eet krijg ik weer pijn en diarree.  Ik heb veel genoten van de cursus “een gezonde darm.” Ik wil u daarvoor bedanken en voor al uw inzet. – JDS

Op de weg naar gezondheid zult u fruit vaak tegenkomen.  In geuren en kleuren verdedigd of bestreden.  Een aantal mensen komen daardoor in verwarring en men gaat twijfelen aan deze voor de voeding zo belangrijke steunpilaar. Een aantal mensen gebruikt juist de effecten van een verkeerd fruitgebruik, zoals alom het geval is, om de fruitconsumptie te bestrijden en deze als ‘nadelig’ te onderstrepen.   

Bovendien  wordt  er – terecht – op gewezen dat voeding toch maar één van de basiselementen is, waarvan de gezondheid het gevolg is.  Zoals de wortels van de boom verantwoordelijk zijn voor het bovengrondse, zo zijn de darmen voor de mens, de bron van vitaliteit. Laat ons begrijpen dat voeding één van de hoofdwortels van gezondheid is. 

Op het vlak van de voeding moet nog veel werk verzet worden om vele diep ingewortelde gewoonten te ontmaskeren. De macht van de gewoonte, de traditie, de angst voor tekorten, de bewust veroorzaakte misverstanden, … zitten allemaal diep ingebakken in de hoofden van onze analytisch denkende bevolking. Wie denkt in termen van de grote 3 (koolhydraten, eiwitten en vetten) zal fruit ervaren als een grote verspilling. Het eten van fruit is immers niet even overrompelend in calorieën zoals bv. de vette pasteitjes, taartjes, vette vleeswaren en ander waardeloos voedsel, dat wèl hoge cijfers haalt, door hun concentraties aan vet, eiwit of suikers.  Maar ik heb geleerd, dat het bij gezondheid nooit uitsluitend over calorieën alleen kan gaan.  Al te veel merken wij op, dat dode, lege calorieën als buikvulsel worden geconsumeerd.  Moesten wij begrijpen hoe zinloos en gevaarlijk dat is, en wat er precies met deze vele calorieën gebeurt, zouden wij veel meer begrijpen over de zin èn de onzin van sommige voeding.  Het is een vicieuze cirkel.  

Fruit – De natuur heeft het gemaakt, met liefde, geduld, en  onder een zonbestraalde hemel. Met een bevruchte bloem als pril begin, voldoende regen en warmte, vormde zich, laag bij de grond, of hoog in de lucht, het prachtigste voedingsmiddel, zowel wat het uitzicht, kleur, geur en smaak, als wat de inhoud betreft …  Pluk ze en ruik het verrukkelijke koninklijke aroma, als een herinnering aan de eerste dagen van het paradijs.  Zet dan je tanden in het sappige zoetrijpe vruchtvlees. Dit is een genoegen dat je binnenkort meermaals per dag zal beleven. Een genoegen dat net zolang duurt als je zelf wil. Iedere dag hetzelfde, of elke dag anders, naar eigen keus en naar de beschikbaarheid der soorten, aangepast aan de periode van het jaar. 

Het bespreken van één enkele vruchtensoort, zoals dat in onze appelbrochure het geval was, heeft voor- en nadelen.  Het biedt de gelegenheid om die éne soort beter te leren kennen, doch door slechts die éne vrucht te zien, ontstaat vaak een misverstand :  nl.  dat sommigen hebben gemeend, dat om deze of gene kwaal te bestrijden, men appels en niets dan appels diende te eten. Een enkel middel dient men steeds terug te plaatsen in de kontekst van het geheel. Het doel van een dergelijk werk was, de veelzijdigheid van deze populaire vrucht te belichten en er op te wijzen welke belangrijke bijdrage een eenvoudige appel kan leveren voor de gezondheid.

Wat is fruit ?

Vruchten kunnen naar vorm en bouw sterk van elkaar verschillen. Zij zijn een orgaan, waarin het zaad wordt omhuld. 

Het begrip ‘fruit’ duidelijk omschrijven is niet gemakkelijk.  Over het algemeen begrijpen wij allemaal ongeveer wat ermee wordt bedoeld.  Maar er zijn randgevallen zoals tomaten, komkommers, paprika, pompoen e.v.a. Dit zijn ook vruchten die hun zaad omhullen, maar die we liever bij de ‘vruchtgroenten’ rekenen. Fruit is dus een verzameling van eetbare vruchten met bepaalde kwaliteiten, waaronder het zoet-zijn van de vrucht over het algemeen erg geapprecieerd wordt. Wij stellen vast dat de laatste twintig jaar een versnelling komt in de wereld van het fruitaanbod. Door een groeiend bewustzijn van de consument, die de waarde van fruit begint te zien, nadat deze zich van de klassieke opvattingen over voeding heeft losgemaakt, groeit de belangstelling voor de menselijke oer-voeding. Bovendien wordt ook de smaak van fruit steeds meer geapprecieerd. Mensen zoeken het ‘goede’ fruit uit.  Zij wensen zoete, smakelijke vruchten. Het groeiend aanbod van zuiders fruit is dan steeds een aangename uitbreiding en voor velen een uitdaging om nieuwe aroma’s te ontdekken.  

Het spreekt vanzelf, dat wij proberen onze fruitbehoefte zoveel mogelijk te voldoen met fruit van eigen bodem. En dat is ook heel wat.  Het fruitjaar kondigt zich aan met de eerste aardbeien, met bessen en vroege peren, kersen en krieken, druiven, appels, … Zes tot acht maanden van het jaar is er een overvloedig aanbod, waar je het rustig kan mee doen.   De overige maanden is het assortiment beperkter.  Voor wie fruit als pijler van de voeding beschouwt volstaat dat meestal niet.  Alhoewel men er rustig mag van uitgaan, dat zelfs indien men geen beroep doet op ander fruit, maar daarnaast een ruime variatie aan verse groenten gebruikt, men toch geen enkel tekort zal krijgen.  

Levenslang FIT – dankzij een dagelijkse portie fruit.

“Zolang de hoeveelheid, de inhoud en het ritme van de maaltijden geregeld worden volgens de gewoonten en de officiële theorieën van de proefbuis en het laboratorium, zal men dikwijls behoefte aan vasten hebben.  En zolang het niet goed voelen beschouwd worden als echte honger, zullen de arme slachtoffers van de onjuiste  voeding en het ontregelde leven de vraag naar onthouding niet herkennen.  Inderdaad, weinig mensen weten de taal van hun zintuigen te begrijpen.  Iedereen wordt er toe aangezet, door de “officiële wetenschap” om de “stem van de natuur” te ontkennen en om een “rijke voeding” te gebruiken om zijn krachten te behouden.” (Albert Mosséri in : Confiez votre vie à la Nature)

“Men stelt me dikwijls de vraag hoeveel maaltijden men moet gebruiken per dag.  Ik antwoord steeds dat dit afhankelijk is van de honger en dat er geen officieel cijfer bestaat.” De honger is een gewijd principe in ons leven, dat men moet eerbiedigen in alle omstandigheden.  De meest gebruikelijke vergissing, en de ergste “is zijn maag te vullen omdat het etenstijd is” of op doktersvoorschrift, of als sociaal tijdverdrijf, om mijn gastheer en tafelgenoten te behagen.  Eten zonder dat er een natuurlijke vraag bestaat is niet genieten van wat men eet.  Het is het zelfde als degenen die een diepe en onnatuurlijke ademhaling beoefenen zonder nood, of nog, zoals degenen die drinken zonder dorst.  Deze wijze van eten hervormt het lichaam in een mestfabriek.”

Met deze gedachten in het achterhoofd benaderen wij het hoofdstuk FRUIT. Zomaar spreken over de “geneeskracht van fruit” zou een vergissing zijn… want fruit is niet gemaakt om te “genezen”. Fruit bestaat om met verstand gebruikt te worden en ons zo in staat te stellen in optimale conditie te blijven.

Zeg niet : “Ik ben dat niet gewoon.” Zweer niet bij het feit dat je nooit voordien fruit en groenten hebt gegeten of dat de dokter gezegd heeft dat fruit niet goed voor je is. De dokter heeft gelijk als hij bedoelt dat als je fruit VERKEERD eet, je het beter kan laten…

De ontdekking van fruit is een openbaring geweest in mijn leven. Het gaat in op wat ik noem “de uitdaging” die het leven pit geeft… en elke dag iets nieuws ontdekken… Zo raak je het nooit moe ! De vraag of de mens van fruit moet of kan leven wil ik in het midden laten.  Maar deze vraag hoeft niet beantwoord te worden door mensen die nog nooit in hun leven één FRUITMAALTIJD hebben gehouden. Ik stel vast dat er veel getheoretiseerd wordt door mensen zonder de minste ervaring met fruit eten als voeding. Fruit is het beste voedingsmiddel als het juist gegeten wordt, maar het slechtste als het verkeerd gegeten wordt. Alle adviezen die gelden voor het eten van fruit kunnen inderdaad zeer kritisch bekeken worden. 

Gezondheidsinstanties bezondigen zich aan schrijverijen over onderwerpen waar ze geen ervaring mee hebben. Fruit is gezond, schrijven ze…  “Eet fruit met een boterham;  eet fruit als dessert; geef baby’s hun fruitpap met een koek; enz. enz.” Kent u dit soort adviezen ? En hebt u ook al wat ervaring met echte fruitmaaltijden ? Dan weet u dat het zo niet moet, want als u zo doet, voelt u zich ongemakkelijk, opgeblazen en wordt uw fruit een echte gasfabriek…

uit: “Fruit in de Voeding” / brochure Natur-El