De media hebben de strijdbijl weer opgegraven ten voordele van vaccinaties. Alles komt aan bod : mazelen, malaria, griep,… en mensen zoals ik zullen wellicht kortzichtig, naïef of zelfs misdadig genoemd worden wanneer we niet de kant van de vaccinaties trekken, want wij dragen een grote verantwoordelijkheid. Ik kan de gesprekken aan de schoolpoorten al voorstellen… Maar wat ik hoor is soms ver van de waarheid.
Dit is een lijst van quotes over mazelen die tot nadenken stemt :

 1. In de tijd van voor de vaccinatie tegen mazelen, waren mensen die de ziekte doorgemaakt hadden levenslang immuun en werden ongeboren en pasgeboren baby’s door moederlijke antistoffen beschermd. Er was sprake van een zekere kudde-immuniteit.
 2. Bij gezonde, jonge kinderen is mazelen een flinke kinderziekte die ze normaal kunnen doormaken en die levenslange immuniteit garandeert.
 3. Na de leeftijd van tien jaar is de kans op complicaties groter bij het doormaken van de ziekte.
 4. Vaccineren is niet afdoende voor het waarborgen van een goede kudde-immuniteit. Het natuurlijk evenwicht is erdoor ontwricht en wordt door vaccins onvoldoende nagebootst. 
  • De beschermingsduur van het vaccin is te kort, je zou eigenlijk moeten blijven ‘boosteren’ d.m.v. vaccins bij uitblijven van epidemieën van voldoende omvang en frequentie.
  • De huidige generatie jonge moeders heeft onvoldoende antistoffen om hun ongeboren en pasgeboren kinderen via antistoffen van de moeder te beschermen.
  • Volwassenen wel/niet gevaccineerd lopen het risico bloot te staan aan mazelen op een leeftijd waarop de kans op complicaties groter is.
 5. Kinderen hebben meer kans op complicaties bij mazelen, als ze, al dan niet op advies van de arts, bij hoge koorts koortsverlagende middelen krijgen toegediend. Dat wil dus zeggen dat niet de mazelen, maar de behandeling of het gebrek aan goede begeleiding en verzorging gevaarlijke situaties kunnen uitlokken.
 6. 95% van de gevaccineerden bouwt na de inenting immuniteit op, maar deze heeft een beperkte duur. Het is voor gevaccineerden goed om in contact te komen met het wilde virus om hun immuniteit op te frissen ofwel te boosteren. Dit werpt een ander licht op het argument dat ongevaccineerden niet solidair zouden zijn door niet mee te doen aan het vaccinatieprogramma en het streven naar kudde-immuniteit. Juist doordat zich zo nu en dan nog uitbraken voordoen van mazelen met het wilde virus profiteren gevaccineerden hiervan mee.
 7. Het doormaken van mazelen sterkt het immuunsysteem.
 8. Slechts 27.5% van de gevaccineerden heeft nog bescherming voor mazelen tot acht jaar na de vaccinatie.
 9. Onder kinderen die op natuurlijke wijze mazelen doormaken komt minder allergie en hooikoorts voor dan onder gevaccineerde kinderen.

Waar ik gelukkig om ben is de uitzending Vranckx op Canvas : “Varkens met een geurtje aan“. Varkensvlees was vroeger een luxeproduct in China, nu is het ook daar dagelijkse kost geworden. Om aan de enorme vraag te voldoen importeert China veel vlees uit de Verenigde Staten. En daar ontdekt de Brits-Afghaanse reporter Nelufar Hedayat zorgwekkende toestanden in de varkenskwekerijen.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/20/vranckx-varkens-met-een-geurtje-aan/

Gelukkig – ’t is te zeggen dat ik het schrijnend vind in welke zin de vleesconsumptie zich ontwikkelt… en welke gevaren dit met zich meebrengt voor de immuniteit en de behandelbaarheid van ziekten. Bekijk het zelf en maak dan je conclusies.