In Natürlich Leben Nummer van enkele jaren terug, schreef Hans Tolzin over de ‘Mazelenepidemie in Coburg’ en hoe men daar de spanning ten top dreef om mensen zo angstig te maken dat het ‘Run-to-the-doctor-syndroom’ werd geactiveerd. Wat zijn de achtergronden? 

“Angstopvoering” vanwege de vele mazelengevallen in Coburg.

“Op zijn minst is al bij de goede oude Hannemann, de stichter van de homeopatie, bekend dat kinderziektes een mogelijkheid van de natuur zijn om chronische zwaktes van de natuur in evenwicht te brengen. Zeer vaak wordt door natuurartsen, ouders en opvoeders een opvallende ontwikkelingsvooruitgang vastgesteld na goed doorgemaakte kinderziektes.

Onze  “vooruitstrevende“ medische geneeskunde, die rusteloos op zoek is naar verdere afzetmarkten voor hun farmaceutische producten, heeft van kinderziektes iets gevaarlijks, ja als iets levensbedreigends gemaakt, en verschrikt ouders regelmatig met statistische waarschijnlijkheden over complicaties of zelfs met overlijdensgevallen ten gevolge van het uitbreken van kinderziektes. 

De nieuwste episode in deze “angstopvoering” speelt zich af in Landkreis Coburg in Noord-Beyeren. Sinds de afgelopen herfst, zo wordt het overal gemeld, zou daar een mazelen-epidemie haar verkeerde praktijken bedrijven. Mazelen zijn tenslotte zo verschrikkelijk beangstigend en zouden tot de dood kunnen leiden (in Landkreis Coburg is daar nog niemand aan gestorven) en volgens de persberichten zouden ca. 30 kinderen ten gevolge daarvan in het ziekenhuis opgenomen zijn (natuurlijk zonder vermelding van een eventuele gezondheids-voorgeschiedenis of een verkeerde behandeling door de reguliere geneeskunde). 

Ook worden de schuldigen direct vasgesteld en openlijk genoemd: In deze Landkreis weigeren namelijk in verhouding veel ouders de inenting van hun kinderen. In het middelpunt van de kritiek staan de Waldorfschool en twee antroposofisch georiënteerde kinderartsen. In televisie-uitzendingen worden die aan de schandpaal gesteld, zelfs het AOK stelt zich in een artikel dreigend op. 

Vaccinatie-kritische ouders op zoek naar de waarheid.

Sinds enige tijd proberen de kritische ouders, die via het internet met elkaar in verbinding staan, meer over de achtergronden en de daadwerkelijke feiten uit te vinden, vooral over de ent-status (het wel of niet ingeënt zijn) van de zieke personen. 

Want: Zolang dat er geen betrouwbare cijfers over het percentage  ingeënte kinderen bij verplicht te melden infectieziektes zijn, zolang moet het gebruik van de enting een onbewezen hypothese blijven!!!

Maar het gezondheidsambt van Coburg geeft er geen inlichtingen over de entstatus van de gemelde kinderen en verwijst naar het Robert-Koch-Instituut (RKI), wat in Duitsland voor infectie – en vaccinatie-vragen bevoegd is.

Geloof geen enkele statistiek die je niet zelf vervalst hebt ? 

Intussen heeft het RKI ook cijfers openbaar gemaakt. Volgens die zijn van de 910 op het opnametijdstip totaal gemelde mazelengevallen van 82 % de vaccinatie-status bekend. Van deze 82 % bij de meldingen met bekende vaccinatie-status zijn 96% van te voren niet geënt. Dat zou duidelijk moeten laten zien, dat het onverantwoordelijk is, om zich niet te laten inenten. 

De opgave van de vaccinatiestatus bij 82% van de meldingen is een overassend hoge waarde, want de vaccinatie-status wordt ook in de nieuwe infectiebeschermingswet niet verlangd, en zo is deze opgave vrijwillig gekozen. Ik heb bij het Landesgezondheidsambt Baden – Württemberg nagevraagd, en daar ligt het percentage van de mazelen-meldingen (voorlopige cijfers voor het jaar 2001) met aangegeven vaccinatie-status bij 19 %.

Hier 82 %, daar 19 % – hoe komen dermate krasse verschillen van het meldgedrag tot stand, als de meldingsformulieren van de gezondheidsambten in Beyeren en Baden – Württemberg hetzelfde zijn, en daar in de vaccinatie-status op vrijwillige basis gesteld wordt? Is er misschien een “rekenfout” ingeslopen, of wordt de Landkreis Coburg statistisch gezien “extra” onder handen genomen?

Interessant, melden de beide kinderartsen van Coburg, die nu openbaar onder vuur staan, omdat ze niet principieel aanraden zich tegen mazelen te laten inenten, niet alleen aan het lokale gezondheisambt, maar ook aan de centrale antroposofische meldpunt in Herdecke. En deze meldt haar cijfers, zoals het op internet te zien is, aan de Arbeids Gemeinschaft Masern (AGM), een gezamenlijk initiatief van het RKI en 3 pharmaceutische firma’s (!).

Deze AGM levert nu volgens RKI-bulletin – een gedeelte van de cijfers, die ons het RKI voor de “vreselijke en mensenbedreigende” mazelenepidemie in Coburg presenteert. WELKE cijfers uit de totale statistiek van het RKI nu voor de gezondheidsambten en WELKE van de steekproeven van het AGM stammen, wilde ons het informatie-buro van het RKI niet verraden. Geen antwoord is echter ook een antwoord, en zo onderzochten we verder.”