Het is mooi om een voeding te gebruiken die niet-ontsteking-voedend is, en ondanks dat kunnen tal van andere factoren (technische, opgelopen verzwakkingen, orgaanklachten of gewoon overmacht…) ervoor zorgen dat je geen controle krijgt over infecties.

De wereld van de microbiële bedreigingen wordt grimmiger. Bacteriën worden meer resistent tegen bekende antibiotica en desinfectiemethodes. De superbacteriën zijn bestand tegen de sterkste antibiotica die de medische wetenschap te bieden heeft en dus wordt de alarmklok geslagen. Ziekenhuizen kunnen onveilige plaatsen worden omdat de bacteriën overal op kunnen zitten en moeilijk onder controle kunnen gehouden worden. Maar er is een eoude remedie die weerstand tegen kan bieden: colloïdaal zilver – of nano-zilver.

Wat is colloïdaal zilver?

Colloïdaal zilver staat bekend als “nanozilver” en is een vloeibare oplossing waarbij een vloeistof elektrisch geladen deeltjes zilver bevat. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Alleen door de kleur en de smaak van het water, weten we dat ze er zijn. Door hun minuscule formaat vormen zij geen belasting op het lichaam of de natuur om ons heen en tevens door dat minuscule formaat dringen ze de bacteriën binnen en hinderen hun levenscyclus – tien maal, honderd maal, duizend maal… zo dikwijls als nodig.

Colloïdaal zilver is niet nieuw. Zilver is de hele geschiedenis door gebruikt. De kennis over de antibacteriële werking is eeuwen lang gekend, voordat de antibiotica in gebruik kwamen en colloïdaal zilver verdrongen.
De zilveroplossingen in de geschiedenis lieten soms te wensen over. Ze waren duur, bestonden uit grove en weinig oplosbare massa. Daar kwam verandering in toen in 1861 de Schotse chemicus Thomas Graham (de uitvinder van de dialyse methode) ontdekte hoe hij colloïdale deeltjes kon produceren die klein genoeg waren om te blijven zweven in een vloeistof. In 1869, beschreef de Zwitserse botanist Carl von Nageli een bijzondere uitvinding die hij het “oligodynamisch effect” noemde. Uit zijn onderzoek bleek dat metaalhydrolaten (vroege colloïdale metaal suspensies) van onder andere koper, zilver en tin, een microbiocide werking hadden waar in de jaren erna vele medische en antiseptische toepassingen uit voortgevloeid zijn.

De kennis over de positieve werking van zilver op het welzijn van mens, dier en plant is oud en er was vroeger geen arts die zonder een persoonlijke voorraad aan zilver in zijn dokterstas de deur uit ging. Tot in 1999 werd in Amerika colloïdaal zilver gezien als een “pre-1938 medicijn” en mocht het als medicijn gebruikt en verkocht worden. Met de opkomst van de chemische antibiotica en antiseptische middelen is colloïdaal zilver uit de bekendheid en algemeen gebruik geraakt.

Het zou natuurlijk kunnen dat antibiotica een slechte naam hebben gekregen en dat je dit daarmee associeert. Om daar iets aan te doen, hebben we deze cursus, waarin je tegelijk leert hoe colloïdaal zilver te maken – op een veilige niet-bediscussieerbare manier en het te onderscheiden van onveilige methodes, naast tal van toepassingsmogelijkheden in huis, tuin, dieren, persoonlijke gezondheid (inwendig en uitwendig)…

Volgende vraag kwam binnen: Beste Stefaan, Ik had me niet aan deze prijs verwacht. Ik begrijp wel dat het hier om de producten gaat die inbegrepen zijn. Is dat zilver te nemen als voorzorgsmaatregel, of enkel indien men een ontsteking heeft? en bewaart dat product ?
De kosten zijn niets anders dan de kosten van het toestelletje zelf. Omdat ik niet graag mensen naar huis stuur met alleen het toestel, heb ik er dan een workshop van gemaakt om te vermijden dat ik telkens dezelfde uitleg moet geven, en dat mensen het opgeven en het niet gebruiken.

Het gaat dus niet om een ‘product’ maar een toestelletje dat je in staat stelt zoveel colloïdaal zilver te maken als nodig – op een veilige en professionele manier.

Waarvoor dient colloïdaal zilver? Ik zie het als een onderdeel van de ‘Groene Apotheek, met toepassingen als mondspoeling, bij de tandverzorging, als antisepticum voor oppervlaktes, bedden, schoenen, deodorant, tegen infecties, ontstekingen enz.