Tradities doorbreken

Het geheel van wat “Natuurlijke Hygiëne” wordt genoemd is een bundeling van de levenswetten in functie van een kwaliteitsvol leven. Als u deze wetten kent, weet u op welke manier de natuur voor uw gezondheid zorgt. Het is geen zoeken naar remedies die de ziekte maskeren of die de symptomen verzachten. In de laatste NatuurStemmingen met de titel “Natuurlijke Gezondheid”, krijg je een prachtig en onverbeterbaar concept voor gezondheid – recht naar de oorzaak, zonder omwegen of excuses. Dit nummer is nog afzonderlijk te koop.

“Alles wat medicijnen voorstellen te doen, doet de natuur veel beter. Het is de natuur die geneest.” – A. Mosséri

Natuurlijke Gezondheid is de informatie die ons het best heeft geholpen en die het dichtst aanleunt bij de natuurlijke benadering van het gezondheidsprobleem, maar die verder reikt dan de persoonlijke gezondheid van het individu. Aandacht krijgen voor de samenhang van alle dingen, de onderlinge relaties en het verbeteren van levensomstandigheden, zijn het doel van de Natuurlijke Gezondheid en wij geven deze informatie door langs lessen, publicaties en voortaan via het digitale tijdschrift.

Het is waar dat de vereisten van de Natuurlijke Gezondheid niet altijd even sympathiek zijn, dat ze vreemd zijn aan de gewoonten/tradities van de massa, aan de verzuchtingen van de industrie, aan de normen van de reclame en de media… In dat opzicht passen we toe wat Gandhi zei : “De leugen wordt geen waarheid omdat iedereen ze onderhoudt of bevestigt”.
We kunnen bepaalde acties en reacties betreuren. We kunnen het hoofd schudden voor domme en lege commentaren. We zijn dergelijke obstakels nooit uit de weg gegaan. We hebben geen jacht gemaakt op sympathie, maar hebben heel simpel de bedoelingen van de natuur proberen duidelijk te maken… voor wie ze wil kennen. We ervaren dat de lezers de principes van de natuurlijke hygiëne toepassen op hun eigen ritme en zo nauwgezet als hun situatie toelaat dat te doen. Dat was het idee : “Iedereen kan IETS doen.” Zo zal iemand 20 %, 30 %, 50 % of 80 % van deze kennis in toepassing brengen. Dan niet getreurd. Wees positief. Iedere stap in de goede richting is een stap vooruit en dat moedigen wij aan.

Doe wat u kunt op de plaats waar u bent en met wat u hebt.

Laat de zorg voor gezondheid niet ontaarden in een afwachtende houding. Veel mensen weigeren met de natuur mee te gaan. Ze zoeken de natuur maar op als ze geen andere keuze meer hebben… Ook vandaag geldt het principe dat “Voorkomen beter is dan genezen”. Zie het positief en ga met de natuur mee.

We hebben niet de bedoeling om je tekortkomingen aan te klagen, of je te vertellen hoe slecht je er aan toe bent, of hoe ver je nog verwijderd bent van het natuurlijke ideaal. De ononderbroken toepassing van àlle positieve aspecten is een utopie. Laten we beginnen vandaag te doen, wat vandaag mogelijk is.

Dit is een motivatiebrief aan het begin van een nieuw jaar, een aansporing om het beter te doen, een opfrissing voor jij die even afdwaalde, een hart onder de riem van gelijkgezinde mensen die de groene weg hebben ingeslagen. Zie het als een persoonlijke brief van mensen naar mensen… die het doel hebben een groener, gezonder, positiever leven te leiden.