Educatieve non-profit organisatie voor een gezonde en duurzame leefstijl

Categorie: Actualiteiten

De magie van het genezen

De oorspronkelijke bedoeling van deze blog, was een beetje duiding te geven bij actualiteiten en berichten die online gaan. Waarschijnlijk heb je zelf je ideeën over alles wat je hoort en leest… Gaat het erin als zoete koek, of frons je soms eens je wenkbrauwen? Eigenlijk is er elke dag wel iets om bij stil te staan en als je het goed bekijkt, lijkt er een strategie in te bestaan die gaat bepalen hoe we over gezondheidszorgen en medische interventies denken.

Ik weet dat het leven kostbaar is en er zou alles moeten aan gedaan worden om de kwaliteit en de inhoud van iemands leven te beschermen en waar nodig te verbeteren. Wat ik nu ga zeggen komt misschien hard over, in tegenstelling tot de immense solidariteit die uit de gemeenschap is opgekomen, die vertederd was om de tien maanden oude baby Pia die het ongeluk had om geboren te worden met een zeldzame atrofiërende spierziekte en waarvoor de ouders hun heil zochten bij de medicijnenindustrie. Eigenlijk is het formidabel dat er zo’n warme respons kwam van mensen die zeggen “als dat zoveel moet kosten, daar wil ik aan bijdragen”. Het is waar dat veel kleine beetjes samen een verschil kunnen betekenen. De vraag is alleen, hoe wordt dit geïnterpreteerd door de pharma-sector? Betekent dit voortaan dat mensen hun “genees”middel willen tegen iedere prijs? Zullen ze daaruit opmaken dat gezondheidszorgen hoog verheven zijn boven iedere kost die het met zich meebrengt?

1,9 miljoen euro? Vind je dat een vanzelfsprekend bedrag voor een behandeling? Dat roept allerlei ethische vragen op. Geld is relatief; er wordt iedere dag zoveel gedrukt. Terwijl op de wereld mensen leven die al geholpen zouden zijn met een bron van zuiver water of een beetje basisondersteuning… presenteert de medische sector hier een “oplossing” waarvan we de uitwerking nog zullen moeten zien. Op welke manier zou trouwens zo een aandoening, door gebruik van een medicijn, tot stilstand kunnen komen, waardoor een min of meer normale ontwikkeling van dit kind zou mogelijk zijn. Er hangt magie in de lucht… de wonderen zijn de wereld niet uit?

Terwijl ik 18 uur in de auto zat, onderweg naar Spanje, heb ik de hele tijd geluisterd naar voordrachten van Dr. H.M. Shelton over de natuurlijke hygiëne, over hoe men gezond kan blijven, en hoe men, als men ziek is, gezond kan worden; over wat het leven de moeite waard maakt om geleefd te worden… Voor ik meer promotie maak over ons Shelton-dossier, waar ook deze voordrachten deel van uitmaken, wou ik toch beluisteren of het de moeite waard is om dit aan te bieden aan het publiek. Los van kleine technische problemen – het gaat om opnames uit de 50er jaren – is de inhoud buitengewoon. Shelton weet de Natuurlijke Hygiëne te presenteren in zijn puurste vorm : voeding, levenswijze – kortom op de wijze van “Een Nieuwe Start”, zonder dure medicijnen, zonder dure manipulaties… maar gewoon de oorzaken opruimen en oorzaken voor gezondheid scheppen. Oorzaken – gevolgen… het komt altijd terug in zijn voordrachten en zijn literatuur. Maar hij is ook realistisch. Er zijn beschadigingen die niet kunnen teruggedraaid worden, waarbij we over een bepaalde grens zijn gegaan. Het leven is goed beschermd en is er niet op gericht om de mensen te vellen… Maar mensen leven zo roekeloos en stellen zich bloot aan zoveel gevaren, dat je gaat duizelen hoe het mogelijk is, hoe, ondanks al dat misbruik, mensen nog relatief gezond kunnen zijn.

Ondertussen heb ik ook de serie van Marti Wold beluisterd, die de Natuurlijke Hygiëne verbindt aan de christelijke missie van met “ontferming bewogen zijn” met elke mens, zonder daarbij het noorden te verliezen. Er zijn grote behoeften in deze wereld, maar de grootste is de nood aan educatie, het doorbreken van de betoveringen waarin we leven, het niet meer meegaan in de leugens en valse beloften…

Ik verontschuldig me, als wat ik hier nu schreef voor jou de deur dichtdoet. Maar ik verwacht weinig van de medische wereld en van de farmaceutische imperiums die de wereld besturen en die onder andere door dergelijke feiten hun macht vergroten om druk te oefenen op overheden die nu door hun houding een (voor het publiek) onmenselijke positie innemen met hun correcte beslissing om niet in zo’n avontuur mee te gaan.

Vaccinaties in vraag

Vaccinaties krijgen tegenwind. Maar hoe wordt dat heilige vertrouwen dat vaccinaties ziekte afhouden, gebroken? 
Nieuwsbrief 9/12/2018
gevaarlijke risico’s en gebrek aan indekking
Deze Harvard-afgestudeerde medisch-wetenschapper, die al jaren pleit om UITERST KRITISCH TE ZIJN met vaccins en vaccinaties, blijkt nu volledig gelijk te hebben gehad in een proces tegen de overheid en de vaccinatie-industrie, in verband met de veiligheid en de efficiëntie van vaccins en het risico op onherstelbare nevenwerkingen. Voor het eerst wordt nu geluisterd naar medische en wetenschappelijke argumenten. Een zware klap voor de overheidsinstanties die normaal toezicht moeten houden op de veiligheid van in de handel gebrachte producten, maar die meegeijverd hebben in de jaarlijkse rush om vaccins op de markt te brengen en een idee van hoogdringendheid te cultiveren, die overheden aanzetten om mee in de boot te stappen. 
Hopelijk dringt de invloed van dit proces ook hier door en stappen dokters en beleidsmakers af van de dogmatische systematiek,  het onderdrukken van de angst dat ‘het toch niet waar zal zijn, dat vaccinaties NIET het beschermend manna zijn, dat ze altijd voor ogen hadden’.

Stichting Vaccinvrij schrijft :
HEBBEN WE VACCINS NODIG?
Extreme armoede en slechte gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ongezonde voeding, vervuild drinkwater, slechte hygiëne, kinderarbeid etc. zijn de oorzaak van slechte gezondheid en hoge kindersterfte.
1. WAT HEBBEN KINDEREN NODIG OM GEZOND TE BLIJVEN?
Kinderen – waar ter wereld ze ook wonen – hebben het volgende nodig om gezond te blijven: Schoon drinkwaterVolwaardige voedingFrisse luchtVoldoende rustVoldoende bewegingEen dak boven hun hoofdLiefhebbende Ouders
2. WAT ZIJN ZIEKTE VEROORZAKENDE OMSTANDIGHEDEN?
Overbevolking (sloppenwijken), slechte hygiëne, gebrek aan sanitaire voorzieningen, onveilig drinkwater, onvoldoende voedsel, vervuilde lucht …
3. WAT IS HET EFFECT GEWEEST VAN HET OPLOSSEN VAN ARMOEDE IN WESTERSE LANDEN?
De daling van de ernst en het voorkomen van infectieziektes gaat gelijk op met het oplossen van extreme armoede. In de westerse landen zijn door schoon drinkwater, verbeterde voeding en betere levensomstandigheden ziektes die vele slachtoffers eisten verdwenen zonder dat hier ooit tegen gevaccineerd is (bijvoorbeeld cholera) – andere ziektes zijn sterk afgenomen.Kinderziektes waren al niet gevaarlijk meer vóórdat het vaccinatieprogramma van start ging. Aan bijvoorbeeld de bof, mazelen en rodehond overleden in het jaar vóór de introductie van het vaccin ertegen in Nederland respectievelijk 1, 1, en 0 kinderen.
MEER INFORMATIE OVER DE DALING VAN DE STERFTECIJFERS VÓÓR DE START VAN VACCINATIEPROGRAMMA’S
In de 19e en 20ste eeuw waren ziekte veroorzakende omstandigheden in het westen precies dezelfde als ziekte veroorzakende omstandigheden in de 21ste eeuw – dus nu –  in ontwikkelingslanden.In vele westerse landen zijn vóórdat we begonnen met vaccineren de sterftecijfers gigantisch afgenomen door het oplossen van armoede. Laat uw gezond verstand spreken. Vaccins veranderen niets aan armoede. Vaccins genereren jaarlijks miljarden winst voor farmaceutische bedrijven.
4. WERELDWIJDE STERFTECIJFERS WORDEN IN RIJKE LANDEN GEBRUIKT OM ANGST TE GENEREREN VOOR ZIEKTES EN DE VERPLICHTING VAN VACCINS TE RECHTVAARDIGEN. IS DIT TERECHT?
Het is logisch dat kinderen in arme landen een slechtere gezondheid hebben, en dat de ziekte, – en sterftecijfers daar veel hoger liggen dan in rijke landen. Het is logisch dat in de 19e eeuw kinderen in België en Nederland een slechtere gezondheid hadden, en de kindersterfte hoog was.
In alle stilte werken de gangmakers om verantwoordelijken over de streep te krijgen om meer vaccinaties verplicht te maken ‘in het belang van de economie’. 
Nieuwsbrief 48 / 2017
Een bom van gewicht in Franse media
Op 3 september 2017 verwachtte radio France inter een bijzondere gast voor een rechtstreeks interview. In hun uitzending Le Grand Atelier hadden ze niemand minder dan de actrice Isabelle Adjani, icoon van het witte doek, bekroond met vijf Césars, gedecoreerd tot ridder in het Légion d’honneur en winnares van de Prix de Laïcité. Maar Isabelle kwam uit een heel andere hoek dan verwacht werd en begon over de bezorgdheid die ze draagt over de laatste ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderingen die de Franse president er snel wil doordrukken – zonder veel debat. Eén van die veranderingen is dat hij er snel wil doordrukken om 11 vaccins verplicht te maken. En, zegde Isabelle, “sinds ik moeder ben geworden – nu 38 jaar geleden – ben ik beginnen te bestuderen wat vaccinaties zijn, hoe ze werken, en welke veranderingen ze teweegbrengen, en heb het in strijd met mijn geweten gevonden om dit aan mijn kinderen te laten gebeuren. Ze bekende dat ze toen de administratieve documenten had vervalst om haar kinderen hiervan te vrijwaren.” Ze noemde vaccinaties in het algemeen “een misdaad tegen de immuniteit” die ooit zal erkend worden als “een misdaad tegen de mensheid”. Ze gaf aan de luisteraars een knappe uitleg van hoe vaccinaties onze manier van normaal reageren verminken. 
Wellicht zullen de Franse president en zijn minister van Volksgezondheid, wanneer ze het programma beluisterden als goede Fransen, zich verslikt hebben in hun zondagse taart. In ieder geval was er nergens in de media – niet in kranten, magazines, andere uitzendingen – maar enige vermelding of verder zetting van dit gesprek, waar de media anders als de kippen bij zijn, wat een duidelijk bewijs is dat media niet onafhankelijk zijn en niet schrijven wat zij willen. 
Met andere woorden : we lezen allemaal die tijdschriften en bekijken die programma’s in de overtuiging dat dit de weerspiegeling is van wat er leeft, maar dit is niet het geval. In feite geven ze geen verslag, maar zetten ze alles op alles – om binnen de tolerantie van de publieke opinie – om beetje bij beetje een richting uit te zetten en het publiek te leiden naar een bepaalde stijl, een bepaalde overtuiging en bepaalde gewoonten. Als wetenschappers, onderzoekers, dokters… vrijuit konden spreken, zouden we heel andere verhalen horen, dan wat de media ons vandaag brengen. 

Page 2 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén