Educatieve non-profit organisatie voor een gezonde en duurzame leefstijl

Categorie: Anti-Voeding

Zuivel

Kaas eten in vervanging van vlees is een valstrik
Groene Dag Nieuwsbrief 40 / augustus 2017
Dr. Neal Barnard is een autoriteit als het gaat om plantaardige voeding. Wie ooit zijn boek las over het omkeren van diabetes, zal onder de indruk geweest zijn – vooral als men het in praktijk bracht en ziet tot wat het in staat is. In dat boek was dat al duidelijk, maar als je hem volgde doorheen de publicaties, merk je dat hij een kruistocht onderneemt tegen het gebruik van zuivel. 
Zijn nieuwste boek bevat vitale informatie en is genoemd : “The Cheese Trap.”
In dit boek legt Dr. Barnard nauwkeurig uit waarom kaas één van de slechtste voedingsmiddelen is. Sommige voeding doet verdikken – andere is verslavend, maar kaas is beide.  In het boek worden de schadelijke effecten beschreven en hoe de gangmakers te werk gaan en de regeringen en instanties beïnvloeden om in het voordeel van zuivel te pleiten. 
Niemand hoeft erin te trappen. Dr Barnard geeft ons hier een knap staaltje van informatie over voeding, en in het bijzonder zuivel, in het licht van ontstekingen (en de ermee gepaard gaande pijn). 
Het is vanzelfsprekend : “preventie”.
Als dat betekent oorzaken vermijden, OK, maar als preventie gevolgen opruimen wordt… kijk uit !
Groene Dag Nieuwsbrief 41 / augustus 2017
 • Wat zijn de voor en tegens van vrijwillige preventieve borstamputatie bij risicogroepen? 
  “Steeds meer vrouwen opteren voor vrijwillige borstverwijdering (bilaterale prophylactische mastectomie) na het positief testen op wat men noemt “het borstkankergen”.  Dit is geen eenvoudig onderwerp waarop men een conclusie kan maken die iedereen zal tevreden stellen. Maar ik heb het gevoel dat in alle overwegingen misschien wel de grootste factor buiten beschouwing werd gelaten, nochtans is het geen kleintje en het zou wel eens de cruciale factor kunnen zijn.. 

  Vrouwen met een mutatie in de gekende borstkankergenen  BRCA1, en een sterke familiegeschiedenis in borstkanker, zouden een 80% hoger risico lopen op het ontwikkelen van borstkanker in de loop van hun leven. Maar wanneer het gen aanwezig is – zonder de sterke familiegeschiedenis – zou het risico op borstkanker slechts 10% zijn.  Als we goed kunnen rekenen, is er dus een interpretatieruimte van 1 op 8. Of laten we het anders stellen: zonder de familiegevoeligheid komen we op een risico voor vrouwen met het gen, dat niet hoger ligt dan bij vrouwen zonder het gen. Dus wat is dan de rol dat dit gen speelt in de ontwikkeling? 

  Als het niet het gen is, wat dan over de familiale gevoeligheid? Ik weet niet wat u verstaat onder familiegeschiedenis? ‘Het zit in de familie’ komt voor velen ook overeen met de genen…  Maar dat is het niet. 
  Het betekent wel dat je : 
  – samen met je familie leeft / werkt in dezelfde omgeving
  – niet alleen de genen erft, maar ook dezelfde voeding (of erger) en dezelfde levensstijl

  Een vergelijkend onderzoek kwam tot de conclusie dat je, wanneer je opgroeit op een boerderij, jij; je zussen, je moeder…  een 200-400 percent iverhoogd risico hebt op borstkanker. Er zijn tal van studies die een verhoogd gebruik van zuivel associëren met de toename van het risico op borstkanker. Dat heeft te maken met de moderne manier van veehouderij (ook bio!) die  recordhoogtes aan dierlijke oestrogenen en groeihormonen  in hun producten hebben. Als zuivel ‘in de familie zit’, heb je hier al een eerste mogelijke verklaring.
  Maar er zijn zoveel andere factoren : de hygiëne, de toxiciteit van de omgeving, de zware metalen, de basisgezondheid…. Ik ga het nog eens herhalen: de mate waarin je lichaam de kans krijgt om zich te reinigen. 
  En er is niet alleen de voorstelling van die geschiedenis, maar vooral hoe je de nadelen van die geschiedenis kunt verminderen, door te detoxen, door de voedingskeuze, door de levenswijze. Zelfs met slechte genen en een belastende familiegeschiedenis is de keuze voor borstverwijdering ineens onbeduidend in voordeel. De studies zeggen het vlakaf: er is geen aangetoond voordeel bij borstverwijdering. Omdat de onderliggende oorzaak niet werd aangepakt, zijn nog andere plaatsen in het lichaam vacant om het over te nemen.”
  Wat zullen we trouwens doen met de andere kankerlocaties? kunnen nog andere organen preventief worden verwijderd… want wat je niet hebt, kan niet worden getroffen door kanker?

Diabetes, daar ben je dan !

Diabetes, gekend als “suikerziekte” wordt vaak toegeschreven aan industrieproducten en geïsoleerde suikers. Hoewel deze hier wel een rol in spelen, zijn ze niet de eerste oorzaak. Verrassend genoeg wordt deze meestal over het hoofd gezien. 
Naar een artikel van de PCRM in de Nieuwsbrief van 27/1/2018
Daar heb je dan Diabetes !
In voorbereiding van de komende nieuwe nummers van NatuurStemmingen, Zuivelvrij (maart 2018) en Suikervrij (juni 2018) komt ook het onderwerp “Diabetes” in de studie voor. Op de blog van Dr. Neil Barnard, oprichter van het Physicians Committee for Responsible Medicine, pakt hij uit met “Diabetes here I come.” Hij verwijst naar een reclame spotje waar deze woorden werden geschreven op een koffietas… Maar zegt hij “Beter dan deze woorden op een occasioneel kopje koffie te schrijven, moeten we ze daar plaatsen waar ze thuis horen.” ” Met 422 miljoen volwassenen lijdend aan diabetes in de hele wereld zou ik deze vranke waarschuwing willen zien op de meest diabetogene voedingsmiddelendie deze globale epidemie uitlokken.” 
Om te beginnen op : Rood Vlees: Diabetes here I come. Een toevoeging van meer dan een halve portie rood vlees per dag (+50 gram) verhoogt het risico op type 2 diabetes met 48 percent, volgens een studie. Het verminderen van het eten van rood vlees resulteerde in het verlagen van het risico op diabetes. Veel andere studies volgen hetzelfde pad. Eieren: Diabetes here I come. Een andere recente studie kwam tot de conclusie dat drie of meer eieren per week feet risico op  type 2 diabetes met 39 percent verhoogt. Dit is slechts één van de vele studies die eierconsumptie in verband brengt met diabetes.Zuivel, Kip, en Vis: Diabetes here I come. Een studie van enkele maanden geleden stelde vast dat bij mensen die de meeste dierlijke eiwitten gebruikten, het risico op type 2 diabetes met 13 percent verhoogde. Maar deelnemers die 5 percent van hun eiwitten vervingen met eiwitten uit groenten verminderden hun risico op diabetes met 23 percent.Er is overvloedig en overtuigend bewijs dat dierlijke producten het risico op diabetes doen toenemen, terwijl plantaardige voedingswijzen gewoonlijk diabetes voorkomen of het risico verlagen.
Het is niet sympathiek om op mensen hun bord te kijken en advies te geven over de do’s en dont’s, maar het zou misplaatst zijn om de ogen te sluiten voor de feiten en de andere kant op te kijken, terwijl er ieder jaar maar liefst 1,5 miljoen nieuwe diagnoses van type 2 diabetes worden gesteld, met ieder jaar honderdduizenden doden. Voorkomen is nog altijd beter en gemakkelijker dan genezen. Maar zelfs als de diagnose is gesteld, zijn er meestal nog opties om diabetes om te keren – in de eerste plaats met voedingsaanpassingen. 
Blijft de vraag :
Veroorzaakt Suiker diabetes ? 
De recente film What the Health  doet de vraag stelen of het nu eigenlijk suiker is of koolhydraten in het algemeen, of industriële producten die diabetes  veroorzaken. 
Dat deze link wordt gelegd is te begrijpen. De bloedsuikerspiegel is hoog bij diabetes, awarder gemakshalve de lijn wordt doorgetrokken naar de suikersols uitlokkende factor voor het ziekteproces.  Nochtans zetten de belangrijkste diabetes-onderzoekscentra en organisaties er een ander licht op . De American Diabetes Association en Diabetes UK hebben de link met suiker – glucose – koolhydraten van de hand gedaan als een “mythe,” evenals het Joslin Diabetes Center, dat schreef, “Diabetes is niet veroorzaakt door het eten van teveel suiker.” Deze en andere organisaties hebben zich ingespannen om het publiek in te lichten over de oorzaken van diabetes en de rol die voeding speelt in de ontwikkeling  van diabetes. Industriesuiker en industriële producten liggen zwaar onder vuur – zeker als je begrijpt dat bij een groot deel van het publiek voorbereide producten meer dan 50% van hun dagelijkse voeding betekent. Maar stellen dat “suiker” en “koolhydraten” het lichaam schade toebrengen is een brug te ver en het resultaat van een campagne die glycaemie-fobie kan genoemd worden : een angst voor koolhydraten – terwijl het menselijk lichaam voor 90% draait op koolhydraten… 
Bestudeer het leven van al diegenen die in plaats van koolhydraten meer eiwitten hebben gepredikt… en je ontmoet de ware voedingshorror. 

Vind je balans

Schiet je voeding tekort, of is het je opname? Wat is de oorzaak van voedingstekorten?
Nieuwsbrief 27/2/2018
Vind de balans voor gezondheid
In de aanloop van de publicatie van NatuurStemmingen ZuivelVrij en de gelijknamige voordracht, zijn enkele nieuwsbrieven geweest die reeds wezen op de nadelen van het regelmatig gebruik van zuivelproducten door volwassenen. De reacties die we daarop kregen, waren zeer divers: van verbolgen en verbijsterd dat we iets negatief konden vertellen over een dergelijk maagdelijk product, waar alle dieren hun leven mee beginnen, over “waar we het gaan zoeken om nog iets te vinden dat we kunnen bekladden”, tot zeer dankbare, bevestigende reacties van mensen die hun zuivelgebruik hadden stopgezet en de positieve resultaten die dit heeft opgeleverd. 
Nog eens bewijst het dat het onmogelijk is om voor iedereen goed te doen… Ik kan in ieder geval zeggen, dat ik dit nummer (als gewezen Melkbrigadier) bij voorrang heb willen publiceren en ik verbaas er mij over dat ik het in de 36 jaar Groene Dag nooit op die manier heb in de kijker gezet – misschien omdat ik wist dat ik er mijn vingers zou aan verbranden. Maar dat heb ik dus nu gedaan, en meer dan ooit is er een wetenschappelijke basis voor om het gebruik van zuivel niet zomaar een beetje te verminderen, maar stop te zetten, voor alle redenen : ethische, ecologische, gezondheidsredenen…
Om bovenstaande titel al toe te lichten, voeg ik erbij dat melk het product is dat voedingstekorten veroorzaakt. Calcium bv. Alle internationale vergelijkende studies zijn unaniem : de landen waar het meeste melk wordt gebruikt, kennen de hoogste percentages van bot- en beenderziekten, vnl. osteoporose. 
Maar melk staat daarin niet alleen. Alle industrieproducten worden gekenmerkt door een algemene armoede aan andere voedingsstoffen dan alleen maar de grote drie – koolhydraten, eiwitten en vetten. Bovendien zijn deze dikwijls in dergelijke slechte staat, dat het een wonder heet dat mensen daar niet meteen onder lijden, maar dat hun gezondheid na jaren beetje bij beetje uitgehold wordt, terwijl de systemen van het lichaam al het mogelijke gedaan hebben om de ineenstorting zo lang mogelijk uit te stellen. Waarschijnlijk hebben we er met z’n allen mee te maken en als dat de voeding was in onze jeugd, waarop de toekomst moest worden gebouwd… valt er niet veel goed te verwachten. 
Maar als we dit eenmaal hebben begrepen, moeten we gaan voor echt voedsel – zodat ons lichaam voorzien wordt van materialen waarmee het gezondheid kan bouwen – ook al kan het niet alle misbruiken van het verleden goed maken. 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén