Educatieve non-profit organisatie voor een gezonde en duurzame leefstijl

Categorie: Natuurlijke Zelfhulp

Natuurlijk Genezen

Voeding op school & Doe-het-zelf
De Groene Dag Nieuwsbrief 34a / september 2016

Natuurlijk genezen : het lichaam de middelen geven waarmee het kan werken en omstandigheden scheppen waarbinnen het kan werken.
De vakantie zit erop, de boekentassen zijn weer gevuld en mèt of zonder zin zijn weer honderdduizenden studenten aan een nieuw schooljaar begonnen. Nog maar net rinkelde de bel of journalisten gingen erop uit om te vernemen hoe het er aan toegaat op school. De aandacht werd getrokken naar wat kinderen zoal meenemen naar school, voor tussendoor, ’s middags, voor en na… en dat mocht wel gezonder, maar waar moet zoiets beginnen?
Terecht werd opgemerkt dat het van de ouders moet komen. De voorbeeldfunctie van gezond eten thuis, wordt doorgegeven aan de volgende generatie door de ouders. De hete aardappel wordt vaak doorgeschoven en men verwacht het dikwijls van de school, maar de beste dingen leert men thuis. Het is de mooiste ervaring voor het leven, als het thuis een goede school was, als daar met geduld, liefde, in alle rust en sereniteit het karakter van een kind wordt gevormd. Ik ben benieuwd wat er terecht zal komen van de voorgenomen acties. 
Ondertussen blijf ik vragen krijgen – zoals al 35 jaar lang – over “goede remedies” voor 101 klachten. Eigenlijk ben ik allergisch aan die vraag… maar niemand stoort zich eraan. Zijn er middelen om de vruchtbaarheid te verhogen? Tegen reuma? Tegen verkoudheid? Tegen vermoeidheid? De natuur heeft middelen, duizenden, maar wat kunnen die middelen nog doen, als wij nalaten om het meest elementaire te doen? Als we onze voeding niet verzorgen, als onze relaties vijandig zijn, als het hollen tegen de tijd is en je leven is een chaos, als het leven ons ontgaat, en onze kinderen groot zijn en we zijn vergeten hoe het allemaal ging… dan moeten de remedies het oplossen : inhoud geven aan ons leven, ons aan het lachen brengen, ons dat sprankelende genot bezorgen, ons moegetergde lichaam en zijn organen tot rust – of tot actie brengen… We mogen de hoofdzaak en de bijzaken niet verwarren. Als we ziek zijn hebben we tijd om na te denken. In welke mate heb ik mijn leven en mijn lichaam verwaarloosd, roofbouw gepleegd, voorbijgegaan aan de signalen of ze onderdrukt? Feit is dat we geen andere middelen hebben voor genezing, dan deze die we hebben waar we ziek van worden, maar nu omgekeerd. 
Het lichaam de middelen geven waarmee het kan werken, dat is de rust, de voeding, de sappen, de bijzondere plantenstoffen die als een krachtig instrument de basis verzorgen. Maar dan moeten er ook omstandigheden geschapen worden die voor genezing bevorderend zijn : een rustige en serene omgeving, positiviteit, houvast, een doel, iemand om mee te praten,…
Het is en blijft waar dat gezondheid een doe-het-zelf-zaak is. Maar het liefst hebben we iemand die ons daarin begeleidt. Dat vind ik moeilijk. Ik heb nog maar pas iets uitgelegd aan een persoon, en twee dagen later mailt die me terug dat “therapeut X of dokter Y dat ten stevigste afraadt”. Keer op keer kom ik tot dezelfde vaststelling, dat ik weer voor de zoveelste keer mijn speeksel heb verspeeld. Was het niet duidelijk, was het niet logisch, of hadden anderen meer overtuigingskracht, autoriteit of présence? Binnenkort gaan we ons geluk een beetje meer beproeven in het land van Don Quichotte. Die molens wil ik zeker nog zien, maar ik hoop dat mensen die zelfstandigheid hebben om zich een eigen mening te vormen – en daarbij de natuur als maatstaf zullen nemen.

Ik hoop dat iedereen doordrongen wordt van de waarde van vers geperst sap. Dagelijks minstens een glas groentesap en een glas vruchtensap… daar knapt een mens van op. Ik hoop dat niemand zich bang heeft laten maken van die “expert” die verleden week op de Vlaamse televisie wist dat smoothies zeer ongezond zijn, want ze bevatten voor een halve liter acht klontjes suiker ! Nee, ze bevatten geen acht klontjes suiker. 500 ml puur fruit of de eruit bereide smoothie bevat tussen de 40 en de 90 gram pure natuurlijke vruchtensuiker met al zijn begeleidende stoffen – en als je zoiets wil vergelijken met klontjes suiker, dan heb ik mijn twijfels over iemands expertise. Of is het de angst voor de koolhydraten. Ga dan maar bij Dr Graham te rade met zijn 80-10-10-voedingsprincipe, waarin zijn advies is : zeer weinig vet, veel koolhydraten (80%). Hij bewijst dat de low-carbrage een commerciële zet is, een misleiding van formaat en er zijn altijd ‘experten’ die zich laten inhuren om in dat spelletje mee te spelen. 
Natuurlijke suikers uit verse vruchten en daarbij een goede portie groen… je kunt niet dichter bij het paradijselijke dieet komen ! 

Zenuwziekten

Groene Dag Nieuwsbrief 14 / december 2016
NatuurStemmingen 194 verschijnt half maart 2019 : het nummer is volledig gewijd aan De gezondheid van het zenuwstelsel & de hersenen.

Zenuwproblemen treffen meer mensen dan je denkt 
en ook daar kan je even de effecten wat verzachten, of gaan naar de wortels van het probleem

Wat is de kern van het probleem? Meestal is het een samengaan van veel factoren, zoals Dr. Shelton het zo vaak verwoordde, maar uitputting door stress, overbelasting zonder voldoende rust en slaap, een verwaarloosde voeding met onvoldoende echte beschermende voedingsstoffen, en mogelijk ook een gebrek aan cruciale factoren voor het zenuwstelsel als vitamine B12, vitamine D en magnesium
Laten we even beginnen met het eerste, vitamine B12. Er zijn veel neurologische manifestaties van vitamine B12 deficientie, nl, alcoholische neuropathie (voortkomend uit langdurig alcohol-misbruik), perifere neuropathie, diabetische neuropathie (begeleidende factor van diabetes), en optische neuropathie, die eerder zeldzaam is. De behandeling van Neuropathie gaat naar de onderliggende oorzaak zoals alcoholisme of diabetes of voedingsfouten. Vooral deze laatste moet men niet onderschatten. Men mag nooit vergeten dat van alle vergissingen die mensen maken, het zenuwstelsel als eerste de klappen opvangt. Alcoholisme kan een voedingsoorzaak hebben, en diabetes ook. Het is een wisselwerking tussen voeding en algemene conditie. Bij Vitamine B12 zien we dat de opname verzwakt, terwijl de behoefte versterkt. B12-gebrek is verraderlijk, omdat ze dikwijls niet of te laat wordt opgemerkt. En als het wordt opgemerkt, is er al vaak aanzienlijke schade. B12 helpt bij de vorming van een beschermend vlies omheen de zenuwcellen en mensen met B12-tekort lijden vaak aan  perifere neuropathie. Bij algemene zenuwachtigheid en spanning volstaat het niet om een vitaminecomplex te gebruiken waarin enkele mcgr. B12 verwerkt zit. Ook voeding waar B12 in zit zal niet helpen, omdat in deze conditie de intrinsieke factor quasi afwezig is. 
Het lichaam produceert geen B12 en is daarom afhankelijk van een externe bron en in de meeste gevallen is er geen andere oplossing dan gebruik te maken van methylcobalamine (dat niet aan de spijsvertering hoeft te passeren) of injectie van B12 rechtstreeks in het bloed. 
Perifere neuropathie resulteert in branden, tintegling, heen en weer schietende pijnen, gevoelloosheid in benen, handen, voeten, spierverkramping, spierzwakte, … Het vermindert het vermogen van het lichaam om pijnen, warmte, koude waar te nemen… 
Nu is het ook niet allemaal zo duidelijk, want dergelijke symptomen kunnen ook door andere oorzaken of tekorten worden opgewekt. De enige manier om B12-tekort vast te stellen is door bloedanalyse. 
Vegetarische voeding kan hier een probleem vormen, maar er zijn meer niet-vegetariërs met B12-tekort, dan vegetariërs. Ook een verminderde absorbtie van B12 kan in het spel zijn : auto-immuunziekten (die ons direct bij onze volgende vitamine brengt), pancreas-verzwakking, diverse omstandigheden die de opname beïnvloeden, ziekte van Crohn, verminderde maagsapsecretie…

Laten we het even hebben over een tweede vitamine die moet gerelateerd worden aan zenuwproblemen, en dat is vitamine D. Het zou natuurlijk kunnen dat het lijkt dat we nu àlles aan vitamine D koppelen, maar men moet goed weten welke rol vitamine D in het lichaam speelt! Dat kan niet worden herleid tot gezonde botten en tanden. Bijna iedere dag verschijnen nieuwe studies die de enorme impact van vitamine D verder uitdiepen en inzicht geven hoe vitamine D een rol speelt in de vorming van ieder hormoon, en daardoor ook de stemming beïnvloedt, de productie van melatonine bepaalt, een rol speelt bij de slaap, invloed heeft op psychologische problemen, de cholesterol-factor… Onze binnenskamers levenswijze heeft bijgedragen tot de toenemende vitamine D-gebreken. Maar ook voedingsmiddelen die traditioneel gerekend werden als D-leveranciers, blijven ruimschoots in gebreke. Net als bij vitamine B12, zijn maar weinig mensen zich bewust van het tekort. Minder dan 30% van de mensen haalt de 30ng/mL, die de absolute onderwaarde is, terwijl voor een goede bescherming 60-80ng/mL nodig is. 

Schizofrenie en Depressie -zijn gelinkt aan vitamine D gebrek. In een studie heeft men ontdekt dat het behoud van een voldoende hoog vitamine D-niveau bij zwangere vrouwen en tijdens de kindertijd noodzakelijk is om de   vitamine D receptor in de hersenen aan te wakkeren voor integrale ontwikkeling van de hersenen en mentaal functioneren, op latere leeftijd. Vermoeidheidsklachten kennen veel oorzaken en vitamine D-gebrek is er één van. Nochtans wordt ook hier overheen gekeken. In één van de onderzoeken was een vrouw met extreme vermoeidheid en barstende hoofdpijn, met een bloedwaarde van slechts 5,9 ng/mL. Door het gebruik van supplementen stegen de waarden tot 39 en de symptomen verdwenen. Er is daar natuurlijk nog meer over te zeggen, maar dat volgt in ons nieuwe dossier over Gezonde Botten dat in maart zal worden vrijgegeven. 

En dan is er nog factor drie : magnesium. Je zal terecht opmerken dat ik daar niet veel over geschreven heb… Dat kan wel zijn de voorbije jaren, maar wat veel mensen niet weten is, dat de eerste brochure die Groene Dag publiceerde was “Geen Voorjaar zonder Kruiden”. Een jaar later, in 1984, verscheen dan “Magnesium, een veelzijdig mineraal”. Dit dateerde van voor ons computer-tijdperk en ging daarom verloren, maar ik ben vast besloten om dit goed te maken. 
Je kunt zeker zeggen dat B12, D en magnesium de meest cruciale factoren zijn voor het zenuwstelsel. Er zijn ook andere, maar deze staan meestal in verband tot deze drie. Men kan dan pijnstillers nemen, stemmingsveranderende middelen, hormonen enz. maar deze doen niets aan de oorzaak. Nochtans kunnen mensen heel veel doen om te voorkomen dat één van deze drie ooit een risico zou kunnen vormen. 

Dossier Ontstekingen & Infectieziekten : een digitale verzameling met informatie en feiten die een verschil kunnen maken. Bij Groene Dag : 30 euro

Groene Dag Nieuwsbrief 15 – december 2016 : reactie & vervolg :

Dat er veel zenuwproblemen zijn, is geen geheim, maar de vele reacties op de nieuwsbrief is meer dan verrassend, gezien de kleine lezersgroep…
Veel vragen over andere factoren, over andere vitamines, over supplementen, de kostprijs en noodzakelijkheid… Tegelijk ook klachten over de hoge kosten van het raadplegen van de specialisten die je naar huis sturen met een pak supplementen waar je kan voor gaan werken… We kennen de reacties allemaal.

Het project rond Ontstekingen en infectieziekten is nog in volle ontwikkeling en vindt zijn weg naar de lezers en luisteraars. Als ik een tip mag geven voor het gebruik van het dossier : begin met het beluisteren van de Opnames “Nooit Meer” en verdiep je daarna in de rest. 

In verband met de opmerkingen gemaakt in vorige mail, mbt zenuwproblemen :
– voor vitamine B12, gebruik hooggedoseerde methylcobalamine
– voor vitamine D: gebruik hoog gedoseerde vit D. 2000 ie is een minimum, maar is in de meeste gevallen onvoldoende voor het bereiken van een hoog beschermingsniveau. 10000 ie is in de meeste gevallen een minimumdosis per dag. 
– in verband met magnesium : gebruik organisch gebonden magnesium, volgens de indicatie van het zenuwprobleem of houd je aan een dagelijkse dosis van 2-3 gram magnesiumchloride + andere toepassingen, zoals beschreven in de brochure Magnesium – het MeesterMineraal.
– voor vitamine K : zorg voor minimaal 200 gram diepgroene groenten per dag. Vul aan met 100-1000 mcg vitamine K2.
Moeten goede voedingssupplementen stukken van mensen kosten? Ik denk het niet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat men meer dan 100 euro per maand daaraan zou moeten besteden, alles inbegrepen, chlorella enz. Er zijn uitzonderlijke situaties, maar onthoud dat de aanvulling niet almachtig is, en dat daarnaast alle factoren van een goede gezondheid moeten beoefend worden.
Ik refereer naar vorige mail, waar de waarde van een “goede slaap” wordt geschat op de helft van de gezondheid. Maak je hoofd leeg, help jezelf met de hulpmiddelen die er zijn, en wees geduldig. Met bovenstaande hulp kom je al een heel eind, en geef het enkele maanden de kans. 

Net voor we vertrokken kregen we nog een telefoon van een goede kennis die erg veel problemen scheen te hebben met de blaas…. Wat daaraan doen?  Ik vertelde hem over beredruifblad, over het bestrijden van ontstekingen, maar vooral over de mogelijkheden die veenbessen bieden voor de behandeling van blaas- en nierproblemen… en gezien het nog steeds het moment is om verse bveenbessen (cranberries) te kopen, waarom niet? Ik denk aan de demo van Jay Kordich “blaas- en nierreiniging, waarbij hij twee appels tot sap perst, samen met een glas vol verse veenbessen. 
Voor wie ze nog niet kent, of vergeet ze te gebruiken : De cranberry of Amerikaanse veenbes is een helderrode vrucht met een zurige smaak. De cranberry komt in verschillende vormen voor in de handel, maar onze enige advies is : gebruik vers in sap of in vruchtenmoes; gebruik gedroogd (ongezoet) in dezelfde toepassingen; of gebruik ze gedroogd, gezoet met appeldiksap. Ik lees overal dat cranberries lekker zijn, maar ik neem aan dat alleen mensen die cranberries niet kennen tenzij in confituur, zoiets schrijven. De cranberry komt oorspronkelijk uit Noordoost-Amerika. Sinds eeuwen is de medicinale werking van deze bessen bekend. De laatste jaren zijn er meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van veenbessen. Hieruit blijkt dat cranberries proanthocyaniden bevatten. Deze zorgen ervoor dat E.coli-bacteriën zich niet aan de blaaswand hechten. Doordat de bacteriën zich minder hechten aan de blaaswand, verlaten ze de blaas via de urine, waardoor de kans dat deze een ontsteking veroorzaken verkleint. Deze anti-plaquevorming zorgt ook elders voor positieve effecten. Zo kan het ontstaan van een maagzweer  en tandplaque worden tegengegaan. Tot slot verlagen cranberries de bloedsuikerspiegel en worden ze aanbevolen als ondersteuning bij ouderdomsdiabetes. Cranberrysap is niet alleen een goed middel tegen blaasontsekingen, maar bevat ook een grote hoeveelheid vitamine C en antioxidanten. Wetenschappers van het St. Francis College in Brooklyn stellen dat veenbessen in staat zijn een groot aantal darmvirussen te neutraliseren. Door dagelijks veenbessensap te drinken of een supplement in te nemen werd bij de proefpersonen vastgesteld dat het aantal darmvirussen daalde tot ver onder de detecteerbare infectueuze waarden.


Fruit, de gedroomde gathorade

“Wij hebben niet met ziekten te maken,
maar met fouten in de manier van leven.
Schaft men die af, dan zullen de ziekten vanzelf verdwijnen.”
Dr Are Waerland
Groene Dag – Nieuwsbrief 37 / juli 2017

advies van topsporters tegen transpiratie en uitputtingF

“Zin in een koele drink na een spannende sportprestatie? Zin in verfrissing, extra energie, en het terug op peil brengen van je electrolytenniveau? Hier heb je de ideale oplossing. Laat me je even vertellen hoe ik tot deze gedachte gekomen ben. Ik heb altijd veel aandacht besteed aan voeding en gezondheid. Ik las mijn eerste boek over gezondheid toen ik nog maar pas een teenager was. Sindsdien las ik er nog minstens 50 andere en ik probeerde tal van diëten uit om mijn gezondheid en energieniveau te optimaliseren.

Jaren geleden las ik het boek “Een Leven Lang Fit”. Ik dook meteen diep in de principes van de natuurlijke hygiëne. Het is een voedings- en gezondheidssysteem dat in essentie een vegetarische voeding met vruchten, groenten, noten en zaden adviseert.

Toen ik de voeding volgde, verbruikte ik een enorme hoeveelheid sinaasappels. Het was midden in de winter. Soms ervaarde ik hoe zelfs een hap van een sinaasappel een lichte koudeprikkeling over mijn rug bracht, zelfs al at ik het fruit op kamertemperatuur. Ik kon elke keer vaststellen hoe het eten van sinaasappels lichte verkoeling bracht. Toen ik met Nieuwjaarsavond samen met een kennis op reis was op een plaats die veel koeler was dan mijn woonplaats, had ik moeite met de kou. Mijn kennissen daarentegen hadden er nochtans in het geheel geen moeite mee.

Later ontdekte ik dat citrusfruit behoort tot de verkoelende fruitsoorten. Ze zijn bijzonder waardevol om je tegen warme weersomstandigheden bestand te maken. Sinds die tijd laste ik met dagelijkse regelmaat grote hoeveelheden fruit in mijn voeding en had ik iedere zomer een frisser en lichter gevoel, ook tijdens momenten van zware inspanning. Vooral citrusfruit is onovertroffen als “verkoeler”. Tegenwoordig zweet ik nauwelijks tijdens mijn tennismatchen, wat mij in staat stelt met meer gemak en concentratie het spel te beheersen.

Dit heeft te maken met voedingszaken. Mijn lichaam is veranderd. Ik eet altijd veel fruit, maar in de winter eet ik relatief weinig citrusfruit. Als verkoeler kan men pompelmoes of sinaasappels eten tussen sportprestaties. Men kan ook gepelde sinaasappels mixen en drinken. Je kan ook een gezonde natriumrijke sportdrank maken door citrusfruit te mixen samen met één of enkele selderstelen. Voeg water toe als je het vloeibaarder wil.” – Roger Haeske

Een onderzoeker wilde weten welke voeding hem het best in staat stelde de hete temperaturen te verdragen op een avocadoboerderij. Hij probeerde het uit met tal van voedingsmiddelen. Tenslotte bleek pompelmoes de ideale vrucht om tegen de hitte te beschermen. Het was in een van de warmste delen van Californië en de temperatuur lag tussen 30 en 35 °C. De gemiddelde werkman was in die temperatuur niet in staat lang zijn werk te doen. De hitte was overweldigend. De onderzoeker die een grote zak met pompelmoezen had meegebracht, deed gewoon zijn werk. Elke keer als hij het te warm kreeg at hij een pompelmoes.

De conclusie was dat deze man de hele dag kon werken en daarnaast nog het dubbel van de avocado’s plukte dat de werkmannen plukten. Nu hoor ik meteen een heleboel mensen zeggen: “Zie je wel, fruit is verkoelend; het is toch juist !”

In zijn laatste Nieuwsbrief schrijft Frederic Pattenaude : 
“Hartziekte is een keuze”

Het moet meermaals gezegd worden: hartziekten worden veroorzaakt door vlees, zuivelproducten en alle geïsoleerde vetten in de menselijke voeding.  De laatste speculaties van paleo bloggers over hartziekten als mogelijk veroorzaakt door suikers, of koolhydraten in het algemeen, heeft niet de minste wetenschappelijke basis. Er is ook niet de minste twijfel over de rol van verzadigd vet en cholesterol bij het ontstaan en de ontwikkeling van hartziekte.  De twijfel die daarover wordt gezaaid, is het gevolg van gesponsorde studies van de vleesindustrie. Maar u hoeft niet in twijfel te leven. In één brochure vind je alle informatie die je nodig hebt! (NS 187 / Hart en Vaatziekten : 7,50 euro + verzendkost)

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén