Educatieve non-profit organisatie voor een gezonde en duurzame leefstijl

Categorie: Nieuw Page 2 of 3

Vragen bij de Gerson therapie (1)

Dr. Gerson was een autoriteit in de behandeling van kanker en chronische ziekten, door middel van voeding. In zijn voedingsprotocol staan een aantal adviezen die voor sommigen moeilijk te plaatsen zijn. Hier alvast twee vragen in verband met het voedingsprogramma :

Hoe komt het dat bessen en ananas verboden zijn in de Gerson methode? 

Een van de bekommernissen van Dr Gerson was om in het ‘genezingsklimaat’ voor kankerpatiënten geen enkel risico toe te laten. Gezien verzuring de zuurstofvoorziening opsoupeert, vermeed hij “zuren” zoveel mogelijk. Hij motiveert zelf : “omwille van hun organische zuren”. Ik weet dat veel mensen zuur-basen-tabellen hebben geraadpleegd, waar ze ananas en bessen terugvinden bij de ontzurende voeding. Dat kan waar zijn, maar die zuur-basen-tabellen zijn niet altijd een juiste weergave van de realiteit. Om juist te zijn, zouden ze moeten vermelden “na stofwisseling”, want dit zijn metingen en vergelijkingen van de “as”, of de afweging van de basische en de zure substanties. Maar de vrije zuren zijn ook effectieve zuren, bepaald door de vrije waterstofionen. Pas wanneer deze waterstofionen gekoppeld zijn aan zuurstof, krijgen we één van de meest neutrale producten uit de hele natuur, namelijk water. Maar wat is de capaciteit van het lichaam om die waterstofionen te binden? Dat is niet ongelimiteerd. Mosséri heeft ook altijd onderstreept dat er limieten zijn aan het gebruik van vrije zuren. Hoe gezonder men is en hoe aërobischer men leeft, hoe meer voedingsmiddelen met natuurlijke zuren men kan verdragen. De limiet is zo’n 500-600 gram per dag voor gezonde mensen. Maar voor zieke mensen daalt dat cijfer naar 500 gram per week – of minder dan 100 gram per dag en dan moet men nog rekening houden met de zuurkracht van een product (de dichtheid:niet de pH), en die ligt in het geval van ananas redelijk hoog. Wanneer we dan gaan kijken naar wat men eet in de Gerson-therapie, met sommige lichtzure fruitsoorten, dan is wellicht de veilige limiet bereikt, zodat het niet verstandig is om zich te vergapen aan ananas. Dat kan in schril contrast staan met het advies aan kankerpatiënten om juist ananas te eten, omdat het bromelaïne bevat, wat kan helpen tegen de eiwit-afvalproducten, maar dat kan maar enkele dagen na elkaar worden toegelaten, juist omwille van de hoge zuurwaarden. In plaats daarvan zou ik dagelijks gebruik maken van hoge doses papaïne en bromelaïne (protelolytische enzymen) en zeer beperkt gebruik maken van voedingszuren. 

Dan is er ook de kanttekening bij bessen. Het moet wel gezegd worden dat er enorm veel verschil is in bessen. Ten tijde van Gerson was het fruit gemiddeld 30 tot 80 % zuurder dan vandaag. De populaire fruitsoorten uit die tijd waren zelfs behoorlijk zuur. Door soortenselectie beschikken we nu over betere fruit- en groentesoorten dan toen. Een nadeel kan zijn dat de teeltmethodes erop achteruitgegaan zijn, maar hoe dan ook doen ze nog altijd wat ze moeten doen. Zie bessen vooral als preventieve krachten. In ziekte kunnen ze het zurenniveau van het lichaam soms een beetje overbelasten, maar wellicht worden bessen nooit in die gewichten gegeten zoals ananas en ander fruit. Als het kan helpen om een voedingswijze aan te houden, zou ik geen probleem maken van de toevoeging van een handje bosbessen, goed bewust van zijn waardevolle inhoudsstoffen, die ook in het kankeronderzoek niet onopgemerkt zijn gebleven.

Geen selderij in de Gerson-therapie… Ik dacht net dat selderij zo gezond was? 
Waar fruit gemiddeld laag scoort in de mineralen, is selderij juist een van de toppers van de (basische) organische mineralen bij de groenten. Om die reden werd vanaf 1840 door de eerste hygiënisten al aanbevolen om bij fruitmaaltijden selderijstengels toe te voegen, om zo het eten van fruit meer in balans te brengen. Maar wanneer we de zienswijze van Dr Gerson proberen te begrijpen, is de redenering om de kaliumbalans drastisch te verhogen, en de natriumbalans zo laag mogelijk te krijgen. Omdat selderij van alle land-planten de hoogste natriumgehaltes heeft, werd selderij op de lijst van niet geadviseerde groenten gezet. Maar ook dat moeten we in de tijd plaatsen. 1956 toen de Gerson-therapie finaal werd gedefinieerd, was het eten van bleekselderij nog geen punt. De selderijsoorten van toen waren hoofdzakelijk bittere en zeer natriumrijk soorten. Daarentegen zijn de sappige, meer neutrale witte selderijsoorten van nu niet vergelijkbaar en het organisch natrium uit selderij heeft een compleet tegengestelde werking aan het anorganische natrium uit commercieel zout en diverse voedingsadditieven. Het gebruik van selderij staat de verschuiving naar een meer kalium-balans niet in de weg. Nu het gebruik van bleekselderij in fruit- en groentesalades, in rauwe soepen, in sappen… zo’n opgang maakt – en de waarde van de therapeutische toevoeging ervan, steeds duidelijker wordt, denk ik dat het terecht is om deze correctie te maken in het Gerson-systeem, en ook chronische zieken te laten profiteren van de heilzame krachten van selderij.

Positieve Gedachten

Mensen, kunstenaars in “er het beste van maken”… en soms lukt het bijzonder goed. Maar als de spiraal van neerwaartse gedachten een autonoom leventje begint te leiden, lijkt het hele leven één hoop ellende… Dat kunnen we beter voorkomen.

Je bent de mens die je denkt te zijn.

Niet tevreden met jezelf ?

Alleen je gedachten kunnen daar verandering in brengen

Ken je dat mechanisme dat mensen aan het twijfelen brengt over hun eigen persoon, over hun figuur, hun voorkomen… ? Misschien ken je het wel in die zin dat je ervan gehoord hebt, maar je vermoedt niet dat het op jou enige invloed heeft.

Nochtans staat niemand los van de signalen en de ideeën die door een tijdsstroming worden naar voor gebracht. De invloed die ervan uitgaat is sterk en het is mogelijk dat je je in het geheel niet bewust bent in welke mate het je verandert… of dat je er het slachtoffer van bent.

Reclame, media, trendmakers, modejournaals en veel andere dringen zich op. Ze schetsen het beeld van de ideale man of vrouw, die ze uitverkiezen als de Miss en Mister van het jaar. Kleuren en snit worden niet in de eerste plaats bepaald door je eigen voorkeur of smaak, maar door trendmakers die de maat van de stijl aangeven die door de massa zo getrouw mogelijk wordt nagezongen.

De perfecte man of vrouw bestaat voor de reclame niet. Zelfs fotomodellen moeten soms ‘verbeterd’ worden, want de benen zijn iets te kort, de neus wat te hoekig, de lippen iets te dun, de oren iets te ver van het hoofd… Gelukkig voor de media beschikt men over tal van grafische correctiemethoden en beeldbewerking om deze onvolmaakte dames en heren te ‘perfectioneren’ naar de ideale proporties en uitstraling.

Het beeld van de volmaakte man of vrouw wordt dan naar de massa toe geprojecteerd, en die spiegelt zich aan haar mooi ogende idolen… O ver verwijderd ideaal van schoonheid en elegantie, waar door zovelen naar gestreefd wordt, waarvoor geen enkele inspanning teveel is, waar men vandaag een groeiende markt voor plastische chirurgie voor vindt… Maar denk na voor je laat snijden !

Ook de branche van de schoonheidsverzorgende middelen tiert welig ! En dat terwijl de mens alleen maar op zijn mooist is, wanneer hij optimaal gezond  is, wanneer hij goed uitgeslapen is, een speelse glimlach van tevredenheid en geluk op het aangezicht weerspiegelt.

Wat brengt mensen aan het twijfelen over hun persoon ? Is het een niet noodzakelijk slecht bedoeld grapje, een opmerking die over de lippen kwam in een vlaag van onbeheerstheid, een reactie als uiting van afgunst… Eén enkele dergelijke opmerking zadelt mensen soms een leven lang op met een neus, oren, voeten, een lijf, waar ze niet mee in het reine raken.

Herinner je je één van dergelijke negatief klinkende of soms grappig bedoelde “attenties” en herinner je hoe je een dergelijke opmerking geïncasseerd hebt? Zwierig weggewuifd, of, is het in je verkeerde keelgat geschoten of in je binnenzak geraakt? Is het je bijgebleven als een onprettige en snedige of beledigende ervaring? Of heb je – optimist als je bent – het snel gerelativeerd, wetend dat een misplaatst woord snel gesproken is, maar daarom niet altijd even slecht bedoeld is. Het is mogelijk dat je over een groot relativeringsvermogen beschikt en dat je in staat bent veel van je af te zetten. Het is mogelijk dat je niet te sterk op sleeptouw te nemen bent wat de uiterlijkheden betreft… dan sta je sterk.

De mens die zich bewust wordt van hoe een gedachte het leven beïnvloedt, kan de zaken omkeren. In plaats van door te gaan met het ondergraven van het zelfwaardegevoel, zal men zelf positief programmeren. Men zal het innerlijk gesprek zo voeden met gedachten aan zelfwaardering en bewust zijn dat men als mens waarde heeft en dat men aan het leven van zichzelf en anderen een meerwaarde kan toevoegen.

Zelfs al zou nooit iemand uitspreken hoe erg men je inspanningen waardeert, mag dat niet verhinderen dat je uit zelfrespect bewust bent van de waarde van je inspanningen. Noteer dat je zelfwaarde nooit wordt gevormd door wat anderen van je denken, maar wat je zelf denkt. Natuurlijk kan een signaal uit je omgeving daarbij wel ondersteunen en bevestigen.

Een nieuwe impuls voor de zelfheropvoeding zorgt er niet alleen voor dat we afwijkingen van het valse schoonheidsideaal minder erg gaan vinden (relativeren of verkleinen), maar bezorgt ons bovendien een persoonlijke visie op ware schoonheid. Het terrein voor de vorming van een eigen, standvastige persoonlijkheid ligt nu open.  Daarnaast, en niet in het minst, heffen we daardoor een blokkade van zelfbevestiging en herinnering aan het negatieve feit op (dat verantwoordelijk was voor het verwerkelijken ervan). Dat maakt dat vanaf dat moment er ruimte komt voor het realiseren van wat je dan wèl als werkelijke waarde belangrijk vindt. Vanaf het moment waarop je eerlijk besluit om je zelfbeeld op te poetsen en je te concentreren op je kwaliteiten, gaat een nieuwe wereld voor je open.

Het is zo gemakkelijk en goedkoop om in jezelf en in anderen de accenten te leggen op de gebreken, terwijl de wereld alleen beter kan worden dankzij een verhoogde aandacht op de kwaliteiten die in iedere mens schuilen. Deze kunnen ontwikkeld en vergroot worden. Opvoeding is in feite niets anders dan de ruimte scheppen, waarin deze kwaliteiten worden ontdekt en waarin de kans bestaat om ze op een dynamische manier te leren gebruiken.

Kijk om je heen en je zal zien dat weinig mensen tevreden zijn met zichzelf. Mensen hebben problemen met hun gewicht : het is te veel of te weinig, met hun grootte : ze zijn te groot of te klein…Terwijl het juist zo boeiend is dat niet alle mensen dezelfde zijn. Dàt maakt het precies aantrekkelijk dat net als alles in de natuur, ook de mens bestaat in een oneindige variatie, die van elkaar verschillen door haarkleur, oogstand, neus en oren, uitdrukking en typische vormgeving… Om een bepaalde standaard als ‘norm’ te nemen, is wellicht een bedenksel van superieuren die aan zelfverheffing doen.

Wij leven in een wereld waarin regelmatig normverschuivingen plaats vinden. Zo zijn er tal van mensen die jaren fout hebben geleefd, met een ‘normaal’ lichaamsgewicht. Ze voelen zich niet goed in hun vel en worden zich bewust dat het anders moet. Nauwkeurig volgen zij de instructies op en verliezen gewicht. Hun eigen lichaam voldoet niet langer aan dat ‘schoonheidsideaal’ dat ze zelf hebben gemaakt. Ze raken in paniek om dat stuk valse mens dat van hun lichaam afglijdt. Ze voelen zich al snel ‘te mager’ en zijn bang om de natuurlijke weg met dezelfde nauwgezetheid te blijven volgen. Ze verstaan de signalen niet en maken de vergissing hun oude fouten weer op te zoeken.

Noodlotshandelingen en paniekreacties hebben weinig diepgang. Mensen die “begrijpen” zijn standvastig, ook als ze weten dat bepaalde beslissingen tijdelijk bepaalde consequenties hebben. Daarom hechten wij in onze educatie zoveel aandacht aan het leren begrijpen van de lichaamssignalen en veranderingen. Hetzelfde geldt voor mensen met overgewicht. Hun gedachten aan “ik ben te dik” maken dat zij zichzelf blijven programmeren op “te dik”, waardoor zij in hun lichaam alle voorwaarden vervullen om de persoon te zijn die ze zelf bevestigen te zijn. Het is belangrijk om in harmonie met zichzelf te zijn. Geest en lichaam moeten het samen doen. Als er tegengestelde belangen en neigingen zijn tussen geest en lichaam, veroorzaakt dat altijd conflictsituaties en ontevredenheid.

Op dat moment zal niet wat men WIL zegevieren, maar wat men GELOOFT. Als men uitdrukking geeft van zichzelf als TE DIK persoon, dan doet men dat op basis van het zelfbeeld. Er is wellicht een concrete vaststelling. Die vaststelling gaat men dan herhalen en door ze te herhalen wordt deze bevestigd en steeds verder ingestampt tot ze er zo diep in verankerd ligt dat het moeite kost om er zich uit los te maken. Alleen het geestelijk oog – de verbeelding – maakt ruimte voor een andere mens. Om het geestelijk oog te prikkelen, geven wij positieve zelfinstructies. Deze maken duidelijk dat wij intenties hebben waar we willen aan vasthouden en naar toe groeien.

Als het de bedoeling is dat men gewicht verliest, zal men niet langer herhalen dat men te dik is. Laat die gedachte uitdoven en vervang ze door de gedachte dat “iedere dag je dichter en dichter bij je vooropgestelde doel brengt”. Dit in herinnering brengen van je doel herinnert je tevens dat je, om je doelstelling te bereiken, een strategie nodig hebt. Je weet dat je geest de motor is, je lichaam is het instrument. Het instrument zal zo moeten gebruikt worden dat het in functie van de doelstelling staat. Je zal werken aan je motivatie en aan de uitvoering van de eerste stappen. Je dagelijks herhaalde zelfinstructies houden je onderweg, iedere dag beter en beter.

Ook een ‘inzinking’, een dag waarop je afgeweken bent van je programma… hoeft je niet af te schrikken of teleur te stellen. Geen zelfverwijt. Al te gemakkelijk steken we dan een beschuldigende vinger op : “Zie je wel, ik heb het nog wel gedacht, ik deug nergens voor, ik heb al zoveel geprobeerd en niets lukt, (en dit waarschijnlijk ook niet), ik heb geen karakter…” en andere uitlatingen die zelfontmoediging geven, terwijl je bemoediging nodig had !

Wees je eigen beste vriend !

Laat dat innerlijke stemmetje een uiting van begrip en medeleven zijn. Laat je innerlijk gesprek een krachtige motor en motivator zijn die je op de goede weg houdt. Denk in termen van kansen en probeer opnieuw. Leer uit mislukkingen.

In dat licht was er een mooie spreuk van BZN : “Winnaars zijn verliezers die nooit opgeven”. BZN heeft dat goed gezien en krachtig geformuleerd. En voor het geval je zou denken dat dat niet voor jou geschreven is, dan heb je het mis. Er zit een winnaar in jou !  Elke mens is geboren voor succes. Elke mens is geboren voor het geluk. Elke mens heeft recht op een stuk van de taart Harmonie.

Ware schoonheid

Het enige wat werkelijk ‘schoon’ is, is ware gezondheid. Het is mogelijk dat ons oog bezoedeld is door de vervalste hoge idealen van schoonheid en dat we de echte schoonheid vergeten. Het is mogelijk dat we alleen die gladgestreken, geverniste mensen nog als mooi ervaren… Maar hoeveel schoonheid zit niet in het stralende aangezicht van een blije oude mens, die zijn eigenheid niet heeft opgegeven, die nog hunkert naar een praatje en je aanbiedt om je te helpen als dat nodig is ?

Ware schoonheid is de vriendelijkheid waarmee je aangesproken wordt, de menselijke warmte, de goedheid die je kan voelen, de sfeer van geborgenheid die je mag ervaren… Dergelijke schoonheid bedekt heel veel uiterlijke kenmerken.

Is het dan niet mogelijk om de uitwendige schoonheid te koppelen aan de inwendige ? Uiteraard. Alle natuurlijke gezonde dingen, voeding en denken inbegrepen staan in dienst van het onderhoud van een maximale schoonheid in relatie tot de uiterlijke kwaliteiten die je bezit. We kunnen er heel wat aan doen om onze huid en ons haar in goede gezondheid te houden, om over een lenig, slank en gezond lichaam te blijven beschikken, om onze mobiliteit te vrijwaren… Ons lichaam vraagt een nauwkeurige en natuurlijke behandeling, zodat ouder worden geen aftakeling wordt. We hebben literatuur genoeg over huid en haar, over het omkeren van verouderen (Nooit te oud om jonger te worden), waarin beschreven staat hoe je op de normaalste, goedkoopste en onovertroffen manier (én risicoloos) op de beste manier kan zorgen voor je lichaam. Dergelijke literatuur heeft geen enkel belang te verdedigen, is niet geschreven vanuit een commercieel-technisch systeem dat gesponsord werd om een ‘gericht’ onderzoek te doen dat de waarde van een product bevestigt, maar verdedigt alleen het gelijk van de natuur.

Dieper dan enige façade

Er wordt wel eens gezegd dat “de kleren de man/vrouw maken”… Laten we dergelijk fabeltje vergeten ! “Het zijn de gedachten die de mens maken (of breken) !” De mens is wat hij/zij in gedachten is. Uw gedachten zijn zeker de vertaling van de manier waarop u zichzelf ziet. Ze zetten een bril op je neus : een grijze bril, een zwarte bril, een onweersbril of een zonnebril. Romantische mensen zien het in het roos. Het zijn uw gedachten die maken hoe u een bepaalde situatie beleeft.

Ik weet wel dat er tendensen zijn waarbij de verpakking vaak meer gewaardeerd wordt dan de inhoud. Producten met een aanmaakkost die onbeduidend is, worden verpakt in dure en meerlagige verpakking die een veelvoud van het eigenlijke product kost. Nog een beetje verder en het volstaat om nog alleen een dure verpakking aan te bieden zonder inhoud. Verpakking wordt een kunst op zich, waarbij het verpakte een bijkomstigheid wordt. Pas dat toe op onze samenleving, op relaties en zelfs op de levensstijl, en u begrijpt de hele achtergrond van de façadementaliteit.

SLANK

Mager of dik hoeven op zich geen doelstellingen te zijn. Waar het om gaat is dat we ons goed voelen in ons vel en een voldoende stabiel uitzicht houden op het realiseren van een blijvende goede gezondheid. Voor iedereen bestaat er een – weliswaar verschillend – “ideaal gewicht”, dat ongetwijfeld veel lager ligt dan gewoonlijk wordt aangenomen.

Het willen verliezen van gewicht, met alle middelen, is een negatief signaal dat zelden stand houdt. Ook in een verslankingsprogramma moet men zich ontspannen weten, zonder dat de weegschaal de toon aangeeft. Het denken geeft de toon aan. Het is de enige objectieve kracht.

Er is een verschil tussen het projecteren van een doelstelling en het herhalen van signalen van ongenoegen. Doelstellingen op het voorplan brengen geeft kracht en uitzicht en verschaft zin; ongenoegens uiten blokkeert en stelt teleur.

Je geloof, je gezondheid en je leven

Waar komen ongelukkige en totaal onlogische overtuigingen vandaan ? Veel van de overtuigingen over gezondheid en ziekte zijn opgewekt door de voedings- en medicijnenindustrie die jaarlijks ontelbare miljarden spenderen aan marketing en promotie.

Ook dokters hebben een sterke greep op onze overtuigingen. Roe Gallo schrijft daarover : “Ooit was ik één van die mensen met een sterk geloof in de medische bekwaamheid, maar als dat zo gebleven was, had ik hier niet meer geweest.”

De meeste dokters doen het beste wat ze kunnen met de informatie die ze krijgen, en veel dokters geven oprecht om de mens. Maar dokters maken geen studie van gezondheid, maar van ziekte. Ze hebben geleerd dat het interfereren met de natuur, door middel van chemische behandelingen en chirurgie, om symptomen te verwijderen of te onderdrukken, de weg is om gezondheid te bereiken. Wilt u ook in deze omgekeerde manier van denken vervallen, net als vele andere mensen ? Het staat hen toe om verder te gaan met hun onlogische, ongezonde en onwetenschappelijke manier van denken, eten, handelen…

De verantwoordelijkheid over hun leven, leggen zij in handen van mannen en vrouwen met witte jassen.

Kijk niet naar de medische industrie om informatie te verkrijgen over gezondheid, want ze begrijpen niet eens wat gezondheid is. Het enige wat hun bezig houdt is de studie van ziekte(symptomen). De “gezondheids”industrie, inclusief de voedings- en medicijnenindustrie is een geldmachine die illusies verkoopt en halve waarheden vertelt.

Je moet je schadelijke, op onjuiste feiten berustende geloofsstellingen verlaten en overschakelen naar gedachten en overtuigingen die kracht geven, die constructief, positief, productief en gezond zijn. Alleen op die manier zult u de appels van de gezondheid kunnen plukken.

Kijk naar de successen van anderen, als je voor de keuze staat om je geloof te vormen. Kijk naar mensen en wat ze hebben gedaan om zich van hartziekten, hoge bloeddruk, borstkanker, keelkanker, neurologische trauma’s, artritis, acné, allergieën, migraine, hoog cholesterol, zweren enz. te bevrijden. Hun succes kan het uwe zijn, en daarbij hoeft de voorgestelde lijst van aandoeningen niet beperkend te zijn.

Mensen met een gezonde geestelijke attitude en met een positieve motivatie hoeven niet te dik te zijn. Gezondheid en vitaliteit zijn voor deze mensen een dagelijkse kracht en motivatie.

Hier zijn drie manieren om een nieuw ‘geloof’ te scheppen. Drie wegen die gebaseerd zijn op logica, rationaliteit en gezond verstand. Schrijf het. Zeg het.

En visualiseer uw doelstellingen.

Alles wat je je levendig kan voorstellen, alles wat je geestelijk oog al voor zich ziet, is dichter bij dan je denkt. Zo lang je zegt “ik kan het me niet voorstellen… je zou eens in mijn schoenen moeten staan, of, je begrijpt mijn situatie niet, moest je zelf in zo’n situatie zijn, dan zou je wel anders praten…” is dat het levende bewijs dat je verbeelding nog niet mee is. Het vermogen om het succes – de persoon die je wenst te zijn – te bereiken, ligt in de macht van de verbeelding.

Hier wordt succes reeds in het bereik gezien, of onmogelijk bevonden.

Het atelier van de verbeelding schept kansen, schept krachten, haalt ongekende energie naar boven. Het is de plaats waar plannen worden gemaakt en verwerkt. Ook uw plannen kunnen werkelijkheid worden, als uw verbeelding ze aanvaardt.

Hoe kan uw verbeelding plannen, doelstellingen, ideeën… aanvaarden ? Prikkel uw verbeelding door u met alle middelen te focussen op uw doel. Versterk uw idee door het op te schrijven. Schrijf uw objectieven in de tegenwoordige tijd, alsof de doelstellingen reeds gerealiseerd zijn. Schrijf en bevestig en voeg er alle logica aan toe om met kracht vol te houden dat deze dingen tot de mogelijkheden behoren. Uw schrijven doet een voorstelling ontstaan. Eenmaal je dit voorstellingsbeeld hebt gevormd, gaat dit beeld over in een GELOOF.

Je kunt iets WILLEN, maar willen is slechts een intentie, geen kracht. Het is een noodzakelijke houding om iets te kunnen bereiken. Maar het welslagen hangt niet alleen van de WIL af. Het is niet omdat je iets wilt, dat dat ook gebeurt.

Het kan zijn dat je iets wel wil, en dat je dat zo krampachtig wil, dat het helemaal niet lukt. Willen kan blokkeren. Het kan een uiting zijn van angst (dat het niet kàn) of twijfel.

De geloofshouding daarentegen wéét dat het zal gebeuren. Daarom is geloof de grootste kracht, die bergen kan verzetten. Daarom is het belangrijk dat u alles gaat geloven wat overeenkomt met uw wil.

SCHRIJVEN

Om dat krachtige geloof te ontwikkelen, schrijf je het op, op een kaartje, op je bureau, op de spiegel, op je nachtkastje en overal waar je aan je doelstellingen kan herinnerd worden.

Hier is een voorbeeld :

“Mijn lichaam is volkomen onder controle. Ik beheers me en ik ben kalm. In deze toestand van rust kies ik wat ik in mijn mond stop. Ik eet alleen nog verse, levende voeding, rijpe en sappige vruchten, verse groenten, en natuurlijk voedsel. Verder besluit ik dat ik mijn lichaam in optimale conditie wil houden door regelmatige beweging en door oefening. Ik kies zelf die dingen waarmee ik in gedachten bezig ben en ik verkies voortaan nog enkel positieve, opbouwende en gezonde, liefdevolle gedachten. Ik kies de mensen waarmee ik te maken heb. Ik verkies om te werken met positieve, opbouwende mensen met een open geest. Ik kies de dingen waarmee ik mijn tijd doorbreng. Ik houd van die dingen die ik doe en ik doe de dingen waarvan ik houd. Zo wordt mijn leven iedere dag beter en beter. Ik krijg controle over mijn lichaamsgewicht. Ik ben slank, gezond, beweeglijk en ik zet alles in het werk om de resultaten verder te verbeteren.”

Schrijf het op. Maak een afspraak met jezelf. Het bovenstaande voorbeeld kan je gebruiken als inspiratie, maar het is beter dat je je eigen plan maakt, helemaal naar je eigen behoefte. Onthoud het is je eigen leven, en het is je eigen beslissing. Schrijf wat je nodig vindt, positief, liefdevol, optimistisch… zoals je naar je eigen beste vriend zou willen schrijven. Doe het !

ZEGGEN

Van het schrijven, gaan we het nu zeggen.

U en ik, wij spreken met onszelf. Er is dat altijd bezige stemmetje van het denken dat onvermoeid bezig is geloofsovertuigingen, angsten en nog niet vereffende ideeën te herdenken. Je kent het wel, dat stemmetje… Een lieve vriendelijke kracht ? Een fundament ? Of een mallemolen ? Je praat met jezelf. Maar wat zeg je aan jezelf ?

“Wat ben ik stom, waarom heb ik dat toch gedaan ?” of vertaalt u het naar “Dat is niet van mijn gewoonte, ik kan beter.” Vertelt u zichzelf “Ik voel me goed, ik doe mooi werk”… of is het zelfbeschuldiging en verwijt ?

Wat je jezelf vertelt is wat je wordt.

Je beweegt in de richting van je recentste en dominantste gedachte. Als je zegt : “Ik heb mijn leven onder controle”, dan is het heel wat anders dan “Ik zal het nooit kunnen, het is me te zwaar”. Als je vertelt dat je de zaken beheerst, zal je ze beheersen. Als je iets te moeilijk vindt, bereid je het terrein voor op mislukking.

Geef uiting van je doelstellingen en wat je voortaan WIL MET DE REST VAN JE LEVEN. Spreek het uit. Zeg het luidop, zodat je jezelf kan verstaan. Spreek het uit met gevoel, met kracht, beslist, en herhaal dat op zijn minst tien maal per dag. Als je in de file staat heb je daar al de tijd voor. Als je onder de douche staat, zeg het luidop. Als je loopt of oefent, zeg het. Hoe meer je het zegt en hoe meer gevoel je legt in je woorden, hoe sneller het zal doordringen tot je geloof. He wordt een stuk van jezelf.

Onthoud : eenmaal dat je het gelooft, dan is het daar.

VISUALISEREN

De volgende stap is VISUALISEREN. Wat je je kan voorstellen, is wat je bereikt.

Het is één van die belangrijke onderdelen om een energiek geloof op te wekken en te bereiken wat je wil. De verbeelding schept een exacte weergave van je nieuw geloof.

Je gebruikt je verbeelding en je verbeelding regeert de wereld. Mensen zeggen dat een leven lang, maar het is wààr !

Als je je verbeelding gebruikt in positieve zin, dan is dat een uitnodiging en samenwerking met het succes.

Vraag het aan begeleiders die een motiverende taak hebben in een sportclub.

Ze zullen je kunnen vertellen dat de winnaars diegenen zijn die zich instellen

op winnen. Topatleten worden getraind om aan het eind van hun inbreng te eindigen als winnaars. Ze trainen zich in het winnen telkens en telkens opnieuw tijdens hun prestaties. Vandaag beschikken sportmensen zelfs over videomontages die hun in beeld brengen als winnaars. Ze zien zichzelf winnen.

Ze geloven dat ze kunnen winnen. En ze winnen ! Wat je je werkelijk verbeeldt te zijn, is wat je zal zijn. Het is mogelijk dat je verbeelding eerst twijfelachtig of zwak is en dat je het niet wil geloven. Maar laat het je niet tegenhouden. Blijf jezelf zien waar je het wil. Blijf je verbeelding op het spoor houden, tot je geloof het aanvaardt. En als je het gelooft, is het dààr.

Wat het ook is, of het gaat om een prestatie, of over je gezondheid, je geluk, een doelstelling of een probleem, het is altijd dezelfde methode.

Laat een probleemsituatie los door probleemoplossend te denken. Schrijf je

doelstellingen op papier, voeg er je argumenten en motivaties aan toe.

Zeg het luidop en herhaal het zo vaak als nodig. Zeker als je innerlijke stem daar is om dit te weerspreken, maak je het stil, en je voegt weer die gewenste informatie toe. Geef je een positieve suggestie, stil als de gelegenheid dit vereist, of luidop als het kan. Breek het ijs van de negatieve suggestie met een gezonde, positieve zelfinstructie.

En dan, visualiseer. Wat je je kan voorstellen, kan je bereiken.

Iedere dag zal je dichter en dichter brengen bij de realisatie van je doelstellingen. Je succes is slechts zo ver af, als je geest het op afstand houdt. Dingen zijn slechts zo moeilijk als je denkt.

Droom groots, denk groots, maar blijf steeds genieten van de kleine wonderen van het leven.

Gandhi overtuiging

Geen ruimte voor paleo

Ik heb er niet teveel woorden aan vuil willen maken, maar de wolk blijft te lang hangen, zo erg zelfs dat mensen uit onze omgeving zich al vragen beginnen te stellen of het toch niet ‘beter’ is. Dat verplicht me om er toch een opmerking over te maken. Paleo. Het lijkt wel alsof we de tijd kunnen terugdraaien… Holbewoners met een tablet of een smartphone… altijd onderweg om zich een maaltje bij elkaar te scharrelen – bv op Google of Instagram?… Is het slim om als een holbewoner te eten? Het korte antwoord is: Nee, net zoals ik het ook niemand zou toewensen om zo te gaan leven.

Zeker niet voor die mensen met dat luxe leventje, gewoon om bewerkte voedingsmiddelen geladen met suiker, witte bloem en olie te eten… en nu naar een voeding die mensen toen aten – uit noodzaak, omdat de omstandigheden geen andere keuze lieten – voeding geïnspireerd door de paleolithische periode, gemodelleerd op onze moderne eetgewoonten.

Laat me beginnen met te zeggen dat het een fout idee is te denken dat paleo de “oorspronkelijke” voeding is. Mozes beschrijft in Genesis 1 de oorspronkelijke voeding en hij stelt het te boek voor een generatie die er geen fan van was – dat verlangde naar de vleespotten van Egypte – maar dat nu getraind werd in een voeding met een reden, een voeding met de bedoeling om de geest en het lichaam te vrijwaren van achteruitgang – sober maar volwaardig. 

Paleo heeft natuurlijk zijn argumenten. Ze hebben de geschiedenisboeken gelezen, waar staat dat de oude Belgen leefden van de jacht en de visvangst. Maar hebben ze ook gelezen wat het ziekteprofiel van die mensen toen was? Ik veronderstel dat dat minder motiverend is en dat je zoiets aan de achterban niet verkocht krijgt. De archeologie leert ons daar nochtans iets over.

Onthoud: Vroege mensen aten geen volmaakt voedingspatroon. Ze aten al het voedsel dat ze konden vinden – om uithongering te voorkomen. Als ze niet hadden geleerd om hun voeding ‘in het zweet huns aanschijns’ te cultiveren, waren ze noodgedwongen aangewezen op noodvoeding.

De beschikbare planten en dieren voor voedsel verschillen op basis van het geografische gebied. Details over de dier-tot-plant voedselverhouding van paleolithische diëten zijn onduidelijk en enorm variabel. Het is misschien ook niet relevant, omdat het menselijke spijsverteringskanaal en het immuunsysteem niet zijn aangepast om paleo te eten. Het moderne Paleo-dieet is veranderd in een gelegenheid om het eten van vlees als een belangrijke caloriebron te rechtvaardigen. Het eten van borden en borden met vlees om gewicht te verliezen of de gezondheid te verbeteren klinkt te mooi om waar te zijn. Het is een slimme zet om een dieet dat zo goed als vergeten was, van onder het stof te halen en de afzet van eiwitrijke producten aan te zwengelen. Het is te mooi om het zomaar ongezond te noemen; het is ziekte bevorderend.

Deze diëten komen om de paar jaar terug boven en worden begroet als een nieuwe trend, maar het zijn gewoon dezelfde oude diëten die sinds 1850 telkens weer opduiken en met nieuwe namen worden genoemd: het Paleo-dieet verschilt niet veel van de andere diëten met veel dierlijk eiwit die voordien voorkwamen zoals Atkins, South Beach, Roussos, Montignac… Ze promoten allemaal dezelfde formule voor gewichtsverlies: extreme hoeveelheden eiwitten in de vorm van dierlijke voedingsmiddelen zoals vlees, vis en eieren. Vaak hebben ze het potentieel om gezondere voedingsmiddelen zoals groenten, fruit, bonen, noten en zaden te verdringen, waardoor voedingsvariatie en fytochemische rijkdom worden beperkt, wat juist een veiligheidsmarge was om ziekte te voorkomen.

Voorstanders van deze voedingswijze houden geen rekening met het wetenschappelijke bewijs dat het eten van grote hoeveelheden dierlijke producten een risico voor de gezondheid en een lang leven is. Een dieet rijk aan dierlijke eiwitten en weinig koolhydraten – de kern van het Paleo-dieet – is in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker, hart- en vaatziekten en alle oorzaken. Dit geldt zelfs voor op natuurlijke wijze gefokt vlees, het Paleo stokpaardje : gras gevoed vlees.

Om een ​​einde te maken aan de overtuiging dat de Paleo-manier van eten goed is, zijn hier een paar redenen waarom deze voedingswijze niet aanbevolen is :

Hoger IGF-1, hoger risico op kanker: ongeacht of je je eiwitten uit vlees, vis, eieren of zuivel haalt, elk eiwit dat is afgeleid van een dierlijk product verhoogt de lichaamseigen productie van insuline-achtige groeifactor 1 (IGF-1), een groei bevorderend hormoon dat het verouderingsproces versnelt en bijdraagt ​​aan de groei, proliferatie en verspreiding van kankercellen. Dierlijke eiwitinname en insuline-achtige groeifactor (IGF-1) niveaus zijn in talrijke studies gekoppeld aan een groter risico om te worden gediagnosticeerd met of te sterven aan kanker.

Geen peulvruchten: door het elimineren van alle voedingsmiddelen die niet beschikbaar waren vòòr het begin van de landbouw, vermijden de Paleo-volgers bonen en peulvruchten (zoals linzen en spliterwten) volledig. Consumptie van bonen en andere peulvruchten is een gangbaar voedingsproduct in veel landen met de langste levensverwachting. Noteer hier de opmerkingen die we maakten ivm de bereiding in het laatste nummer van Natuurstemmingen (Wat schaft de V-pot?). Bonen zijn rijk aan resistent zetmeel en vezels, die de groei van een gezond darmmicrobioom bevorderen en darmkanker helpen voorkomen. Bonen zijn qua voedingswaarde waardevol, een voedsel met een lage glycemische lading, dat helpt om cholesterol en bloeddruk onder controle te houden.

Blootstelling aan kankerverwekkende en pro-inflammatoire bestanddelen: het eten van een kleine hoeveelheid vlees, eieren of zuivelproducten, ongeveer twee porties (x 100 gr) per week, is waarschijnlijk verwaarloosbaar voor je gezondheid. Het eten van dierlijke producten is echter altijd een risico. Naast dierlijke eiwitten bevat vlees carcinogenen, zoals nitrosamines (meestal in vleeswaren) en heterocyclische amines (gevormd in alle soorten vlees, inclusief gevogelte en vis tijdens het koken). Haem-ijzer uit vlees is een oxidant dat zich in de loop van de tijd in het lichaam ophoopt en overtollig bijdraagt ​​aan hartziekten en dementie. Carnitine, choline en arachidonzuur zijn pro-inflammatoir en dragen bij aan hart- en vaatziekten en kanker. Groeibevorderende hormonen die aan de veestapel worden gegeven, zijn aanwezig in dierlijk voedsel, wat mogelijk leidt tot hormoonverstorende effecten bij diegenen die deze producten eten. Het is ook vermeldenswaard dat persistente organische verontreinigende stoffen, zoals DDT, PCB’s en dioxine, resistent zijn tegen afbraak en zich ophopen in het vetweefsel van dieren. Dierlijk voedsel is onze belangrijkste bron van blootstelling aan deze verontreinigende stoffen.

Op basis van deze informatie is het duidelijk dat het kiezen van maaltijden met dierlijke producten en het elimineren van andere, gezondere opties – bonen, noten, fruit en groenten – een ruïnerende weg is. Een Paleo-dieet vermindert de beschermende antioxidanten en verhoogt de impact van ontsteking bevorderende stoffen. Hoewel dergelijke diëten op korte termijn succesvol kunnen zijn om gewicht te verliezen, omdat ze geraffineerde granen en suikers evenals verwerkt voedsel schrappen, zijn ze op lange termijn niet duurzaam of gezond.

De lange termijn gezonde voeding

De enige succesvolle, lange termijn-oplossing voor het bereiken van aanzienlijk en permanent gewichtsverlies is door middel van een voedingswijze die de meeste calorieën uit natuurlijke plantaardige bronnen haalt en slechts een kleine hoeveelheid uit dierlijke producten. Hele plantaardige voedingsmiddelen verhogen IGF-1 niet, bevorderen geen ontstekingen en zijn rijk aan levensverlengende fytochemicaliën die de reparatiemechanismen van het lichaam voeden. Noteer dat hier sprake is van hele (volwaardige) voeding, geen gefragmenteerde. Om succesvol te zijn, moeten daar ook de geïsoleerde vetten aan toegevoegd worden. Vetten zouden per definitie moeten beperkt worden tot maximaal 15% van het totaal aantal calorieën. 

Om gezond te worden, gezond te zijn en gezond te blijven, moet je dieet voornamelijk bestaan uit groenten, fruit, noten en zaden en traditioneel bereide peulvruchten (en glutenvrije granen). 

Beperk de hoeveelheid vlees, vis, eieren en zuivelproducten (als je er al neemt) tot minder dan 10 procent van je totale calorie-inname, en bij voorkeur minder dan 5 procent, en blijf uit de buurt van suikers en verwerkt voedsel. Leg de nadruk op het eten van de meest gezondheidsbevorderende voedingsmiddelen, op basis van hun nutriëntendichtheid en antikankerpotentieel.

De gezondste manier om te eten gebruikt liberale hoeveelheden rauwe en gekookte bladgroente, kruisbloemige en kleurrijke groenten, een verscheidenheid aan vruchten, sommige volwaardige volle granen, evenals rauwe noten en zaden. Daar heb je het recept tegen overtollig gewicht, terwijl ook type 2 diabetes, hartziekten, osteoporose, kanker, beroerte, dementie, artritis, migraine en acne worden afgeweerd.

Zie ook de andere artikels over het risico van een voeding met teveel eiwitten. Noteer dat de meest nefaste toxines ontstaan uit bijproducten van de eiwit-stofwisseling. Om die reden worden proteolytische enzymen gebruikt om te detoxen. Proberen paleo op een plantaardige manier vorm te geven, botst op andere problemen. Noten, zaden, pitten, granen, bonen… zouden altijd maar een beperkte toevoeging aan een fruit-groentevoeding moeten zijn. Dat eiwitten kracht geven, zou voor altijd uit onze gedachten moeten verdwijnen. Eiwitten moeten de juiste plaats innemen in de voeding, maar de werkelijkheid is, dat als mensen een gevarieerde plantaardige voeding gebruiken, eiwitten nooit een probleem vormen.

Last van muggen?

Insectensteken zijn waarschijnlijk niet het ernstigste van alle gezondheidsproblemen, behalve in landen waar malaria voorkomt. Maar insectensteken kunnen een vakantie aardig vergallen, slapeloosheid veroorzaken, iemands uiterlijk ontsieren, en kan boven alles een hinderlijke plaag zijn, vooral voor zij die geen gebruik mogen maken van insecticides. Insecticiden zijn niet goed voor de insecten, maar zijn ook hinderlijk en zeker niet gezond voor de mens. Dus kunt u er liever zelden of nooit gebruik van maken. En dat is mogelijk. 

In zijn boek over Suiker, schrijft J.J. Rodale dat hij doorheen de jaren massa’s informatie heeft verzameld over de relatie tussen het eten van suiker en de vatbaarheid voor insectenbeten. De enige mogelijke conclusie  die we kunnen maken is dat insecten eenvoudig niet steken in de huid van mensen die geen suiker eten. Wij vermoeden dat dit iets te maken heeft met de uitzonderlijk evenwichtige toestand van hun bloedsamenstelling. Hij geeft als voorbeeld een brief van een lezer : “Een vriend van mij werkte in Noord-Canada, waar een nederzetting van Indianen was. Het was gedurende het zwarte vliegenseizoen en het was natuurlijk te denken dat de vliegen zich concentreerden op mij, terwijl de Indiaanse hoofdman  die op korte afstand van me af zat werkelijk volledig vrij was. Mijn verbaasde vriend vroeg :  Waarom gebeurt me dit ?  De repliek van de hoofdman was :  Eén maand voor de zwarte vliegenplaag uitbreekt weten alle Indianen van nature dat ze alle suikers uit hun voeding moeten laten.  

Wij, ‘beschaafde mensen’, met al onze kennis over chemie en biologie, zijn er nog niet in geslaagd om de feiten en alle kennis die we wereldwijd kunnen uitwisselen, op een rijtje te zetten en daaruit conclusies te maken.  Zogenaamde primitieve volkeren daarentegen zijn met deze materie weliswaar goed bekend. 

Een uitgever van gezondheidsliteratuur  bezocht Dr. Page in Florida. Daar overlegde zij het probleem over mineralen en suiker.  Toen de relatie tussen suiker en mineralen en ongemakken en zelfs muskietensteken hem volledig duidelijk werd, realiseerde hij zich dat hij nog één verlangen had, namelijk ervoor zorgen dat zijn bloed zo spoedig mogelijk zuiver zou worden en hij begon meteen alle kunstmatige suikers uit zijn voeding te verwijderen. 

De enige bron van natuurlijke suikers bestond uit fruit en een beperkte hoeveelheid honing en melasse. “Die zomer kon ik zelf vaststellen dat ik praktisch immuun was voor muskietensteken. Terwijl alle anderen gebeten waren, ik niet. En toen ik deze ervaring besprak met een tante die leed aan diabetes en die daarom sinds vele jaren genoodzaakt is om alle industriesuiker te laten, bevestigde ze mijn stelling.  Al die jaren had ze niet één steek gehad. Dr. J.W.S. Lindahl in ‘The Practioner’ zegt : “ Er wordt gesuggereerd dat er één ontvankelijk makende factor is  (in tonsilitis) en die vinden we in een onjuiste voeding met te veel suiker en zetmeel in verhouding tot eiwit en groene groenten en ik geloof dat er veel te doen is om deze theorie met kracht te verkondigen.”

Voorzorgkunde ipv Geneeskunde

Dit is de verdeling van de middelen in Vlaanderen. 2 % gaat naar preventie. Volgens Dokter Sam Proesmans zou dit 4% moeten worden. Maar wat bedoelt Dr Proesmans daarmee? Moet er nog administratie en controle komen op Vaccinatie, Screenings ifv borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker? Want dat is waar die 2% vandaag de dag grotendeels voor gebruikt wordt. Maar dat is geen preventie. Preventie is promotie van gezondheidsondersteunende acties op het vlak van voeding en levensstijl en het benoemen van de factoren die de basis leggen voor ziekte.

Zorg en Gezondheid beschikt jaarlijks over ongeveer 3,85 miljard euro. Die middelen gebruikt het voor haar primaire doelstellingen: zorg en bescherming bieden aan Vlamingen. Onder het luik zorg worden verschillende voorzieningen gesubsidieerd, gaande van ouderenzorg tot geestelijke gezondheidszorg.

Eén van de voorbeelden die Dr Proesmans gebruikt, is de zorg voor een schonere lucht, het afwenden van de dreiging van de klimaatverandering. Dat zijn mooie ideeën. Maar er is veel meer nodig. Dat begint met het kijken naar het eigen bord. De rest is “de kers op de smoothie”.

Alleen maar het roken stop zetten is niet genoeg. De WHO bloklettert : “Bereid vlees staat schouder aan schouder met roken als oorzaak van kanker.” Op die manier zet de VN ham, worsten, en andere vleesproducten, naast sigaretten, alcohol, asbest en arsenicum.

Het rapport van de WHO’s International Agency for Research on Cancer stelde dat eivoldoende evidentie is om bereide vleesproducten te klasseren bij de Groep 1-carcinogenen, in de eerste plaats omwille van de relatie met darmkanker. Rood vlees wordt in Groep 2A gezet als “‘waarschijnlijk carcinogeen voor mensen.” Het eten van rood vlees wordt gerelateerd aan pancreas en prostaatkanker – volgens de IARC.

De IARC-experten concludeerden dat het dagelijks eten van elke  50-gram portie bereid vlees het risico op colorectale kanker met 18% doet toenemen.

“Voor het individu is het risico op het ontwikkelen van colorectale kanker vanwege de consumptie van bewerkt vlees klein, maar dit risico neemt toe met de hoeveelheid vlees die wordt geconsumeerd”, aldus dr. Kurt Straif, hoofd van het IARC-monografieënprogramma. “Gezien het grote aantal mensen dat verwerkt vlees consumeert, is de wereldwijde invloed op de incidentie van kanker van belang voor de volksgezondheid.”

Het besluit van het IARC, na een jaar van beraadslagingen door internationale wetenschappers, zal worden verwelkomd door kankeronderzoekers, maar het heeft onmiddellijke en heftige reactie teweeggebracht van de kant van de industrie en van de wetenschappers die erdoor worden gefinancierd, die elke vergelijking tussen sigaretten en vlees afwezen.

Dat scenario hebben we ook ins ons land gezien. Toen dit rapport anderhalf jaar geleden werd gepresenteerd, trok het alle media-aandacht. Maar het was een storm in een glas water, die geluwd werd toen de industrie reageerde.  Dus hoe kan er op zo’n manier ooit aan Preventie worden gedaan, terwijl alle belangen zich door elkaar slingeren : werkgelegenheid-industrie-media-onderzoekers… In feite hebben we niet nog meer onderzoek nodig. We hebben niet nog zoveel miljoenen pagina’s rapporten en conclusies nodig die alles nog eens van alle kanten bekijken. Wat we nodig hebben zijn dokters, die geen dokter meer willen zijn, maar leraars, begeleiders, coaches om mensen aan te moedigen, te corrigeren, te helpen om de natuurlijke wegen naar gezondheid te bewandelen.

Dokter Sam Proesmans is nog jong en kan nog veel leren. Ik wens hem van harte toe, dat hij ook de moed heeft om dat traject te doorspitten, en dan op de bres te springen voor schonere lucht, zuivere voeding (met alles wat dat inhoudt, want dat houdt niet op bij bio en het vervangen van dierlijk naar plantaardig), rust, beweging en alles wat de gezondheid bevordert.  Dan zal hij een compleet concept hebben – wat al 170 jaar bekend is onder de naam Natuurlijke Hygiëne. Dat kan niet gepatenteerd worden, er zijn geen titels aan verbonden, het is nederig vaststellen dat elke mens aan dezelfde levenswetten onderworpen is. Men kan ze accepteren en het beste uit het leven halen; of experimenteren en het kostbaarste bezit in gevaar brengen. Gezondheidszorg is de gevaren kennen en vermijden – liefst voor de gevolgen onomkeerbaar zijn. 

Wetenschappers zijn geneigd hun gezichtsveld te versmallen. Daardoor weten ze vaak niet meer waarmee ze eigenlijk bezig zijn. Echte wetenschap kan alleen bestaan wanneer het gezichtsveld op maximale breedte wordt opengezet – ook als men studie maakt van een klein onderdeel. 

NatuurStemmingen nr 195 is klaar en werd in druk gezet. Ben je abonnee? Dan mag je het begin juni verwachten. Het is een brochure over het niet-rauwe gedeelte van de voeding, met veel suggesties en recepten.  Het abonnement op NatuurStemmingen 2019 (4 nummers) kost : B: 20 euro / NL-EU : 25 euro, te betalen op rekening van Groene Dag voor 30 mei. (Laattijdige betalingen, krijgen de nummers nagezonden in september.)

Veranderen

De bedoeling van deze Blog was ooit om de actualiteit op de voet te volgen en kanttekeningen te maken bij wat er gebeurt, gezegd en getoond wordt… Maar dat is een onbegonnen werk, want elke dag is er wel iets dat om een beetje duiding vraagt.
Neem nu de verkiezingskoorts… Ik hoorde gisteren nog een partij-kopstuk verklaren dat de “Zorgzekerheid” moet gewaarborgd worden. Daarbij vind ik deze cartoon die er misschien een ander licht op zet ?

Langs de andere kant merk ik dat steeds meer dokters het nodig vinden om te verklaren dat het zo niet verder kan. In Knack verscheen een artikel van Dr. Staf Henderickx, naar aanleiding van zijn nieuw boek, waarmee hij aanklaagt dat we ons ziek eten – en dan staan aan te schuiven om ons te laten behandelen…
‘We eten ons ziek’, dat is wat schrijvende dokter Staf Henderickx in zijn praktijk al te vaak moet vaststellen. Hij argumenteert waarom er een voedseltransitie nodig is en waarom we daar beter vandaag mee beginnen dan morgen.

https://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/wat-we-vandaag-eten-maakt-ons-ziek-en-is-bezig-de-planeet-te-verwoesten/article-opinion-1460589.html?cookie_check=1557170163

Misschien dat Partijvoorzitters hier meer nadruk zullen op leggen… als ze durven, maar ik vrees dat het minder populair zal zijn.

Veranderen

De bedoeling van deze Blog was ooit om de actualiteit op de voet te volgen en kanttekeningen te maken bij wat er gebeurt, gezegd en getoond wordt… Maar dat is een onbegonnen werk, want elke dag is er wel iets dat om een beetje duiding vraagt.
Neem nu de verkiezingskoorts… Ik hoorde gisteren nog een partij-kopstuk verklaren dat de “Zorgzekerheid” moet gewaarborgd worden. Daarbij vind ik deze cartoon die er misschien een ander licht op zet ?

Langs de andere kant merk ik dat steeds meer dokters het nodig vinden om te verklaren dat het zo niet verder kan. In Knack verscheen een artikel van Dr. Staf Henderickx, naar aanleiding van zijn nieuw boek, waarmee hij aanklaagt dat we ons ziek eten – en dan staan aan te schuiven om ons te laten behandelen…
‘We eten ons ziek’, dat is wat schrijvende dokter Staf Henderickx in zijn praktijk al te vaak moet vaststellen. Hij argumenteert waarom er een voedseltransitie nodig is en waarom we daar beter vandaag mee beginnen dan morgen.

https://weekend.knack.be/lifestyle/culinair/wat-we-vandaag-eten-maakt-ons-ziek-en-is-bezig-de-planeet-te-verwoesten/article-opinion-1460589.html?cookie_check=1557170163

Misschien dat Partijvoorzitters hier meer nadruk zullen op leggen… als ze durven, maar ik vrees dat het minder populair zal zijn.

Energierepen

Met de status die kurkuma zich heeft verworven de voorbije vijf jaar, kan het niet anders of we proberen kurkuma een plaats te geven in onze dagelijkse voeding… tot en met in onze vieruurtjes en snacks. Bijvoorbeeld met deze Kurkuma Bites… Gemakkelijk zelf te maken !
Zonder suiker, met natuurlijke ingrediënten… en glutenvrij.

Wat zit erin ?

  • 1/3 kop walnoten of pecannoten
  • 1/2 kop glutenvrije fijne havervlokken
  • 1 eetlepel kurkuma poeder + nog een theelepel voor de eindafwerking
  • 1 kop ontpitte, zachte dadels

Hoe maak je ze klaar ?

  • in een keukenrobot met S-mes of een sterke voedselbereider.
  • begin met de walnoten of pecannoten, havervlokken en kurkuma te malen en te mengen
  • voeg de ontpitte dadels toe en laat bewerken tot de massa voldoende aan elkaar kleeft en een samenhangende bal vormt.
  • neem hiervan kleine porties en rol in balletjes
  • rol nadien nog even in de kurkuma en druk stevig aan.
  • kan direct worden gebruikt, of bewaard in een gesloten recipiënt, al of niet in de koelkast.

Het perfecte huwelijk van de lichte bittere ondertoon van kurkuma met de zoete dadels, maken het de perfecte ‘Bite’.

Laat ons weten wat je ervan vond…
Dan delen we met jou een andere energiereep, ‘Black Nights’.

Mazelen?

De enorme druk van vaccinatie op de mensen, blijft de wereld beroeren. Van waar al die herrie? Is het werkelijk zo erg en in verhouding tot andere risico’s? Terecht vind ik in de mail die Dr Sircus vanmorgen verzond een samenvatting van de actuele feiten. Mazelen zijn nu het medisch gespreksonderwerp. Maar wat weten we erover? 

“Er is meer kans om te sterven aan het BMR-vaccin dan aan de mazelen. Je zou denken dat tienduizenden moeten worden geïnfecteerd en sterven aan mazelen met alle hysterie in het nieuws. Niemand is tot nu toe aan de mazelen gestorven en niemand hoeft het te doen als er goede zorg aan wordt gegeven. De laatste persoon die stierf aan de mazelen in de Verenigde Staten stierf in 2015 en toch worden New Yorkers geconfronteerd met opsluiting in de gevangenis voor het weigeren van het mazelenvaccin.

New York City verklaarde op 9 april een noodsituatie op het gebied van volksgezondheid als reactie op de uitbraak van mazelen in ultraorthodoxe joodse wijken in Brooklyn en bestelde verplichte vaccinaties voor inwoners in vier postcodes. Degenen die weigeren, zullen een boete van duizend dollar moeten betalen. Beter te betalen, dan het vaccin te krijgen, omdat de kans dat je kind sterft groter is van het vaccin dan van de ziekte zelf. Echter, minstens 10 procent van de 695 bevestigde mazelengevallen in de huidige uitbraak trad op bij mensen die één of twee doses van het vaccin ontvingen, volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. MMR is een gevaarlijk vaccin dat niet goed werkt.

Een zoekactie naar het Vaccin-meldsysteem voor ongewenste bijwerkingen (VAERS) constateerde sinds 1989 415 sterfgevallen door het MMR (of MMRV) -vaccin. Met andere woorden, ongeveer 13 Amerikaanse kinderen sterven jaarlijks aan het mazelenvaccin. En houd er rekening mee dat deskundigen denken dat slechts 1% van de ongewenste vaccinreacties wordt gerapporteerd. En er zijn andere nadelige effecten van het mazelenvaccin. Toevallen (epilepsie) komen vijf keer vaker voor bij vaccinatie tegen mazelen dan door de infectie met mazelen. Koortsstuipen kunnen het risico op epilepsie verhogen. Andere risico’s van het MMR-vaccin zijn coma, verminderd bewustzijn en permanente hersenbeschadiging, evenals autisme.

Meer dan 1.000 studenten en stafleden van twee Los Angeles-universiteiten werden in quarantaine geplaatst op de campus of deze week naar huis gestuurd in een van de meest ingrijpende inspanningen van de volksgezondheidsautoriteiten om de verspreiding van mazelen in de VS te beperken, maar nog steeds geen doden gemeld waardoor we ons afvragen waar het allemaal om draait. De griep zou veel mensen doden, maar we zien geen verplichte vaccinprogramma’s en quarantaines voor influenza-uitbraken.

Een goede referentie om ons te helpen de huidige epidemie van mazelen in de juiste context te plaatsen, is van Dr. David Brownstein, die oproept om Brady Bunch terug te roepen van tv, die allemaal geïnfecteerd raakte. Marcia Brady verklaarde: “Als je ziek moet worden, kan je de mazelen zeker niet verslaan.”

Brownstein schreef: “Ik herinner me niet dat krantenkoppen schetterden over de ernstige ziekte van Bradys. Ik denk niet dat de gezondheidsafdeling onderzocht hoe de Brady’s ziek werden. Verder herinner ik me niet dat het Congres heeft onderzocht waarom alle Bradys ziek werden. Ik heb ook geen enkele herinnering aan wetgevende macht van de staat die ouderlijke rechten probeert te ontnemen, omdat de Bradys mazelen ontwikkelden. Dit is wat ik me herinner over de mazelenshow van Brady: dat was in een ander tijdperk waarin mazelen voor bijna alle kinderen als een normaal onderdeel werd beschouwd. In feite hadden kinderen die van nature mazelen ontwikkelden en herstelden levenslange immuniteit tegen toekomstige mazeleninfecties. Bovendien zouden meisjes die hersteld zijn van de mazelen de immuniteit doorgeven aan hun baby’s, die hun kinderen zouden beschermen op de meest kwetsbare momenten in hun leven. “

Zeer weinig kinderen zijn de afgelopen 60 jaar overleden, maar niet-gevaccineerde personen jonger dan 18 jaar worden nu verbannen uit openbare plaatsen in Rockland County, New York. Mazelen waren niet langer een dodelijke ziekte voordat het vaccin werd geïntroduceerd. Het Center for Disease Control (CDC) creëert de voorwaarden voor hysterie als het gaat om virussen en de vaccins die worden gebruikt om deze te voorkomen. “De krantenkoppen vandaag doen misschien denken dat mazelen net zo dodelijk zijn als Ebola. Dat is absurd”, schrijft Brownstein.

Volgens dr. Nathan Boonstra: “Er waren ongeveer 400-500 sterfgevallen die jaarlijks in de VS werden gemeld gedurende het decennium voorafgaand aan de vaccinatie. Mazelen, zoals waterpokken, was gecontracteerd door bijna elk kind vóór de volwassenheid, waardoor de jaarlijkse incidentie van de ziekte vergelijkbaar was met het geboortecijfer, ongeveer 3-4 miljoen gevallen per jaar. Als we nu 400 sterfgevallen per jaar en 4 miljoen gevallen van mazelen per jaar gebruiken om de wiskunde eenvoudig te maken, dan is dat één dood per tienduizend gevallen van mazelen. Veel minder dan de vaak genoemde één op de duizend doden.

Als we zorgvuldig kijken naar het sterftecijfer van mazelen vóór de komst van het vaccin, moeten we realistisch zijn over de doodsoorzaken. Maakt niet uit welke ziekte, als 3-4 miljoen kinderen ziek worden, zullen een aantal sterven, complicaties hebben door zoveel verschillende factoren dat het moeilijk is de schuld te geven aan de mazelen.

De dood van mazelen was al tijdens de 15 jaar voorafgaand aan de introductie van het vaccin verminderd.

Een uitbraak van mazelen vond plaats op een middelbare school met een gedocumenteerd vaccinatieniveau van 98 procent. Negentien (70 procent) van de gevallen waren studenten met een geschiedenis van vaccinatie tegen mazelen op een leeftijd van 12 maanden of ouder en worden als mislukkingen van het vaccin beschouwd.

Toen de uitbarsting van mazelen in Disneyland in 2015 groeide naar ten minste 70 gevallen, waren medische experts bezorgd over de vijf patiënten die mazelen opliepen ondanks dat ze volledig waren gevaccineerd.

Het hoofd van het National Reference Institute for Measles aan het Robert Koch Instituut (RKI), prof. Dr. Annette Mankertz, heeft toegegeven dat het ‘mazelenvirus’ de natuurlijke componenten van typische cellen bevat (ribosomen, de eiwitfabrieken van de cel). Omdat de vaccinatie tegen de mazelen “volledig mazelenvirus” bevat, bevat dit vaccin de eigen structuren van onze cel. Dit verklaart waarom vaccinatie tegen de mazelen veelvuldiger en ernstiger allergieën en auto-immuunreacties veroorzaakt dan andere vormen van vaccinatie. Het zou ook kunnen verklaren waarom sommige kinderen autisme kregen na te zijn ingeënt met de BMR. Alle claims van het medische establishment dat dit niet waar is, worden verraden door het feit dat de vaccinbank in de VS heeft betaald voor autisme veroorzaakt door vaccingevallen.

Worden mazelen echt veroorzaakt door een virus?

In november 2011 daagde bioloog Stefan Lanka dapper de wetenschappelijke gemeenschap uit om echt empirisch en definitief bewijs aan te bieden dat het mazelenvirus daadwerkelijk bestaat. Hij was er zo zeker van dat het geloof in het bestaan ​​van dit virus – een wijdverspreid en diep ingesleten geloof dat als vanzelfsprekend werd beschouwd – niet gegrond was, dat hij een prijs van 100.000 euro aanbood aan iedereen die een laboratoriumbewijs van identificatie en een meting van de diameter van het virus.

Iemand nam de uitdaging aan en verloor uiteindelijk de zaak. Het was de enige keer in de moderne geschiedenis dat mazelen bijna objectief werden benaderd. De definitieve beslissing was in 2016. Rechters bij het Duitse federale hooggerechtshof bevestigden door middel van zorgvuldig onderzoek van al het beschikbare bewijs dat het mazelenvirus niet bestaat en betuigen degenen die hebben gezegd dat geen enkele studie ooit het bestaan ​​van het virus heeft bewezen. Je zult de CDC niet horen reageren op de bevindingen van de Supreme Courts. De hele medische instelling heeft de uitspraak genegeerd alsof het nooit is gebeurd.

De meeste mensen en artsen geloven natuurlijk dat het een virus is en dat doen ze al zolang iemand leeft, maar alleen geloven en zeggen dat het een virus is, maakt het niet. En alleen omdat ze een vaccin (MMR) voor mazelen hebben, maakt het ook geen virus. Mensen die het vaccin krijgen, kunnen nog steeds ziek worden. Dus wat is het?

Conclusie

De kop luidt: “Ongezonde voeding doodt nu meer mensen dan tabak en hoge bloeddruk, zo blijkt uit een recent onderzoek.” Slecht dieet gaat gepaard met 1 op 5 sterfgevallen wereldwijd, volgens een nieuwe, grote studie. Men vindt de burgemeester van New York niet op straat om mensen te beboeten voor het eten van hotdogs, noch moet hij dat doen aan ouders die hun kinderen niet willen vaccineren. Waarom negeert de CDC dit probleem en is het geobsedeerd door virussen en vaccins?

In werkelijkheid begrijpt de moderne geneeskunde minder van virussen dan ze ons doen geloven. De recente verspreiding van een vreemde vorm van het poliovirus is hiervan een goed voorbeeld. Ze kunnen er gewoon niet omheen, en de mysterieuze verlamming die kinderen treft, blijft onopgelost door het medische establishment.

De aids-epidemie is een ander voorbeeld. Er was meer dan genoeg controverse over retro virussen die nooit werden aangetoond te bestaan. Wat duidelijk is over dit hele probleem, is de oneerlijkheid van de geneeskunde, die duidelijk te zien is in haar weigering om de toxische basis voor ziekte te erkennen, of etiologieën gebaseerd op verlaagd zuurstof en verhoogde verzurings-omstandigheden.

Luc Van Oost meldde gisteren in een rondzendmail :

Op deze website vindt je een mooi overzicht en downloadable powerpoint presentatie van alles wat mis is met de veiligheid van vaccins en hun adjuvanten, mocht je het ooit ergens voor nodig hebben
https://icandecide.org/

ik volg de evolutie en de rechtszaken in Amerika op de voet

Onlangs was er in Rockland County in New York de beslissing van de burgemeester dat Joden, die zich naar hun geloof niet laten vaccineren, niet meer in openbare plaatsen zoals scholen en bibliotheken mochten komen.  Dit heeft nogal wat beroering teweeg gebracht…
Ondertussen drijft een Amerikaans oorlogsschip nog steeds rond in quarantaine in de Perzische Golf na een uitbraak van de bof onder de matrozen, die allen hiertegen gevaccineerd zijn….  Dit komt minder in de aandacht van de grote nieuwszenders…:-)

Kijk ook op het youtube kanaal van Del Bigtree, één van de stichters van Icandecide, die elke week, of soms ook nog eens tussendoor, een uitzending heeft over de leugens, fraude, draaideurpolitiek, corruptie, enz rond vaccins:
https://www.youtube.com/channel/UCq6oOuhSx7ESreh6m9LGy6Q
in de rubriek aldaar “Over” vindt je enige achtergrond over hem

en laten we zeker niet vergeten :
https://www.nvic.org/
Het National Vaccin Information Center, opgericht door dr. Barbara Loe Fisher en Sherri Tenpenny, van wie ik ook al vele video’s bekeken heb met lezingen

Nadat ik een nieuwe rubriek op mijn site heb gecreëerd (Luc Van Oost) “De waarheidsbeweging”, ben ik op het idee gekomen dat er ook een rubriek zou moeten komen “De verzetsbeweging”… De actiegroepen tegen vaccinaties zijn er slechts één van.  Hoopgevend is dat deze groepen zich steeds beter organiseren, en steeds meer mensen bereiken.

The only truth is the official truth“.  Was dat maar waar…

Aanvulling 1/5/2019 / Rob Hundscheidt

ninefornews.nl meldt : Japan neemt het voortouw: geen verplichte vaccinaties en geen BMR-prik = gezondere kinderen. Kijk naar het verschil in sterfte

In Japan wonen de gezondste kinderen ter wereld. Japanse kinderen krijgen ook de minste vaccinaties in de ontwikkelde wereld.

In de Verenigde Staten wordt het agressiefste vaccinatieprogramma in de ontwikkelde wereld gehanteerd. Maakt dit de Amerikaanse kinderen gezonder? Het antwoord is nee. De VS heeft veruit de hoogste kindersterfte in de geïndustrialiseerde wereld. In Amerika sterven meer kinderen in hun eerste levensjaar dan in welk geïndustrialiseerd land dan ook. Meer dan de helft van de kinderen die het weet te overleven, ontwikkelt op latere leeftijd tenminste één chronische ziekte.

Sinds 1994 worden kinderen in Japan op vrijwillige basis gevaccineerd door hun huisarts, die beter bekend is met de toestand van het kind. In dezelfde periode deed Japan de BMR-prik in de ban, na duizenden meldingen van ernstige bijwerkingen.

In eerste instantie werden vaccinaties tegen bof, mazelen en rodehond afzonderlijk aangeboden en inmiddels is er ook een gecombineerd vaccin tegen mazelen en rodehond. De BMR-prik wordt niet gegeven in Japan.

In Japan werd in eerste instantie ook aangeraden het HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker te halen, maar daar kwam de overheid in 2013 op terug nadat diverse slachtoffers rechtszaken hadden aangespannen. Japanse onderzoekers hebben sindsdien een relatie ontdekt tussen HPV-vaccinatie en de symptomen van de slachtoffers.

Uit cijfers van de Kaiser Family Foundation blijkt dat de kindersterfte in Japan 2 per 1000 bedraagt. Alleen dwergstaat Monaco doet het nog beter. In de VS is de kindersterfte bijna drie keer zo hoog (5,8 per 1000). Het land doet het nog slechter dan Litouwen, Slowakije en Cuba. Ook in Nederland is de kindersterfte bovengemiddeld hoog (3,6 per 1000).

Extreem

Extreem

Deze cartoon vormde onlangs de opener in een voorstelling over natuurlijke gezondheid en in al de jaren dat ik met mensen heb gewerkt, en geprobeerd heb om mensen de weg van de plantaardige voeding op te krijgen, moet ik jammer genoeg bekennen dat het de trieste realiteit is. 

Ik had trouwens een analoog gesprek met een kennis  diezelfde dag, en we hebben bedenkingen gemaakt bij deze cartoon. Zelfs al zit er wat humor in, is dit op de keeper beschouwd verre van lachwekkend. Het is tragisch!

Waarom lijkt het dat complexe en risicovolle medische procedures (in dit geval een hartoperatie met al zijn risico’s) minder extreem lijken dan het eten van een voeding die vol is van kleurrijke groenten en fruit, bladgroenten, noten en zaden, peulvruchten en volle granen?

De standaard voedingswijze is wat echt extreem is. Als mensen hun body vullen met gifstoffen, hormonen, chemicaliën, geraffineerde suikers, zouten en met goedkeuring van de gezondheidsinspectie verhitte oliën en vetten, en verwachten gezond te blijven … Dat is extreem naïef. Waarschijnlijk heb je meer geluk bij de loterij waar dan toch af en toe nog een gelukkige winnaar te bespeuren valt.

De waarheid is dat we in een cultuur leven waarin we verwachten te kunnen doen wat we willen en overtuigd zijn dat een arts of een medicijntje ons op de been zal houden. Ik zeg dat niet om iemand te doen blozen. Het is wat ons is ingebakken sinds we nog in de wieg lagen. Zelfs de mensen en instanties die het publiek moeten voorlichten, spelen het spel mee met de industrie. Het is OK als er geen bacteriën zijn en alles clean is. Voor de rest bereken je het met de eiwitten, koolhydraten en vetten. Houd de calorieën onder controle… Het is zo simpel ! Of toch niet? 

Voorzichtig wordt, met de lippen op elkaar gepreveld, dat het toch wijs is om minstens vijf stukken fruit en groenten te eten. Waar is de goede intentie van de “FiftyFive – Stay Alive” actie, waar het objectief was om mensen aan te sporen om hun 55 ounces per dag te eten (bijna 1500 gram) fruit en groenten. Dat is gedurfder en dichter bij de behoefte van het lichaam en voorkomt dat mensen teveel voedingsloos geconcentreerd voedsel eten.

We weten dat de voeding die we eten een grote impact heeft op onze gezondheid. En we weten dat gezond eten ons voedt met de voedingsstoffen die we nodig hebben om ons goed te voelen, er geweldig uit te zien en ons te beschermen tegen ziektes. Een kennis van ons vroeg aan zijn dokter of hij iets moest veranderen aan zijn  voeding. “In het geheel niet. Eet gevarieerd en met mate. Meer kan je niet doen”, was het antwoord. Maar wat is “gevarieerd” en “met mate”? Gevarieerd – De hele dierenwereld moet zich geweldig bezondigen, want zowat ieder dier eet zeer eenzijdig…

Verandering is moeilijk. Weten en doen zijn twee verschillende dingen. En er is de overtuiging dat het eten van een puur plantaardige voeding echt moeilijk is en betekent dat je jezelf berooft van het voedsel waar je van houdt. Het zit tussen de oren.

Hoewel het wel wat inspanning kost … gaat het vooral om wat er in dat hoofdje omgaat. Als je de de diepe overtuiging hebt dat plantaardig voedsel je energie geeft, je geest voedt en je gezondheid beschermt, zal je jezelf ertoe bewegen om het te eten.

Ook, als je in gedachten houdt dat bewerkte voedingsmiddelen verteringsproblemen, gewichtstoename, bloedsuikeronevenwicht… veroorzaken en je ziekterisico vergroten … zal je twee keer nadenken voordat je ze eet.

Groene Dag, moeilijke mensen…

Zolang het hart, de voorkeur en de smaak in conflict zijn met wat goed is voor je lichaam en voor je gezondheid, is het mogelijk dat het een hopeloos gevecht lijkt. Zeker als je erop aangesproken wordt door vrienden, familie, collega’s die het ook allemaal niks vinden en een paar dokters of onderzoekers of experten citeren die het allemaal een hype of overdreven vinden, krijg je waarschijnlijk weinig aanmoediging, terwijl je overtuiging en motivatie zelf zwak is. 

Nee, al die jaren was het ook voor Groene Dag geen gemakkelijke materie om aan het publiek verkocht te krijgen. Mensen konden het begrijpen. Ze konden de logica volgen, soms een eindje meegaan, maar we voelden dat de kloof tussen hun voedingsgewoonten en het ideaal te groot was. Zelfs toen we uitpakten met de stelling “dat iedereen IETS kan doen”, waren er gemakkelijker wegen dan Groene Dag die het allemaal samenvatte… Niet roken, geen alcohol, geen suiker, het beperken van granen, geen zuivel, zelf je potje klaarmaken in plaats van industrievoeding, meer groenten en fruit… maak daar eens je keuze uit, terwijl mensen alleen maar op zoek zijn naar een goede remedie – maar niet toxisch – waarmee ze weer een paar maanden verder komen en dan zien we wel verder. 

Veel mensen vertellen me nochtans dat er vandaag de dag zoveel belangstelling is voor gezondheid, voor natuurlijke voeding… dat het zo ‘in’ is. Maar daarentegen zie ik dat de voedselproductie van een plantaardige voeding geen concurrentie verwacht…

Nee, je hoort me niet klagen. Ik vind het alleen spijtig voor al die mensen die zo in de ban zijn van hun verslavingen, dat ze niet door hebben hoe ze hadden kunnen genieten van fantastisch heerlijk eten, zonder uren in de keuken door te brengen, terwijl op een plantaardige voeding!

Er zijn zoveel echt smakelijke gemakkelijke recepten, en het verbaast me hoeveel verschillende maaltijden je kunt eten met dezelfde eenvoudige ingrediënten. 

Groene Dag wil je helpen om geweldig, gezond voedsel te eten zonder veel tijd of geld te spenderen. De tools om je gezondheid te maximaliseren en de meest smakelijke alternatieven te vinden die veel hunkeringen overbodig maken, vind je in onze serie Receptenkaarten. 75 kaarten met twee of meer recepten – overwegend rauw – geven je een schat aan ideeën voor je groene avontuur. 

Groene Dag heeft nog meer publicaties met recepten, bijvoorbeeld : 

> gezondheidsgids Alternatief Ontbijt

> gezondheidsgids Smoothies uit alle Windstreken

> gezondheidsgids Het Wilde Groenten Gezondheidsboek

> gezondheidsgids Het 4 Seizoenen Fruitboek

> gezondheidsgids Het Puur Soepen receptenboek

> gezondheidsgids Melk Zonder Melk : zeuivelvrije recepten

> gezondheidsgids Het Puur Salades Receptenboek

> Receptenbundels : “Het beste uit de Rauwkostkeuken”

– Fruitrecepten ( voor Vitaliteit en energie)

– Groentenrecepten (Sappen, Soepen, Sauzen en Salades)

– Noten, Zaden, Pitten

Vertrouwen

Page 2 of 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén