Water, zuiver of niet?

Hoe werkt het?

Een mens kan maar 3 dagen zonder water. Vocht is essentieel voor het lichaam om bepaalde processen te laten verlopen. Een mens bestaat voor 70 % uit water. Mensen met een Westers eetpatroon met veel geconcentreerd en gekookt voedsel hebben meestal een vochtgebrek. Daarom raadt Het Voedingscentrum aan om minimaal 1,5 tot 2 liter vocht per dag binnen te krijgen (8 glazen). Is dit de hoeveelheid die een mens nodig heeft? Hoe zit het met een voedingspatroon waarbij je voornamelijk rauwe natuurlijke voeding eet? Welk water draagt dan bij aan een gezonde leefstijl? Op deze vragen gaan we hier in.

Testimonials

Dr. Rick Dina (42): Ik volgde een cursus over gezonde voeding. Ik at op dat moment al tientallen jaren 95 % tot 100 % raw vegan food. De cursusleidster hamerde erop dat iedereen onder alle omstandigheden minimaal 8 glazen water (of thee) moet drinken naast het eten. Ik verbaasde me erover en stelde de vraag: “Wat als ik in de ochtend een watermeloen van 5 kilo heb gegeten? Moet ik daarnaast nog steeds 8 glazen drinken?” Het antwoord van de cursusleidster was ja. Persoonlijk denk ik van niet. Als je voldoende vaak urineert, is dat een teken van een goede vochtbalans. Je urine moet helder en licht zijn, dat is de beste maatstaf om te zien of je voldoende drinkt.

Wat is er wetenschappelijk bekend?

Is water nog wel water?
Water uit de kraan is een cocktail die is samengesteld in de waterzuiveringsbedrijven. Het bestaat uit anorganische stoffen zoals magnesium, calcium, carbonaat, fluoride en andere mineralen en wordt ter ontsmetting soms aangevuld met chloor. Het komt van oorsprong uit de grond of is oppervlaktewater. Kraanwater moet aan normen voldoen die per land zijn vastgesteld. De grootste uitdaging voor waterbedrijven is om vervuiling zoals stikstof, medicijnen, bacteriën en fluoride afkomstig uit tandpasta en uit de grond te verwijderen. Een rapport over de watersamenstelling kun je op internet vinden. 

  • Voor Nederland: Ga naar je waterleverancier en vul je postcode in of zoek naar je gemeente. 
  • Voor Vlaanderen: De Vlaamse Milieumaatschappij  geeft gedetailleerde cijfers per waterregio met microbiologische, chemische en pesticidenparameters: Niet bij alle gemeenten zijn alle parameters beschikbaar. Kijk op het kaartje hieronder om snel de juiste leverancier te vinden: Knokke Heist (AGSO knokke heist), Belgische kustgemeenten (IWVA), Antwerpen en omgeving (water-link), provincie Antwerpen (Pidpa), van Brussel tot Oostende (FARYS), overige Vlaamse provincies (De Watergroep)
Waterbedrijven in Nederland
Waterbedrijven in België

Andere soorten water in de handel zijn mineraal- en bronwater. Deze komen uit de bron in een berg- of heuvellandschap. Mineraalwater wordt direct gebotteld bij de bron en bevat mineralen uit de bodem. Bronwater wordt daarentegen naar een bottelfabriek vervoerd en gemengd met water uit andere bronnen. Daarnaast kan het bronwater behandeld worden met lucht of licht om te ontsmetten. De meeste bron- en mineraalwaters worden vervoerd in een plastic pet-fles. De stoffen uit het plastic kunnen uitlogen in het water. De plastic wegwerpflessen vormen een groot milieuprobleem. De mineralen uit mineraalwater zijn niet altijd opneembaar door het lichaam.2 Mineralen die van nature in groente en fruit aanwezig zijn, zijn wel direct opneembaar door het lichaam.

Waaruit bestaat (kraan)water?
Watermoleculen. Water bestaat uit 2 waterstofatomen (H) en 1 zuurstofatoom (O). Zoals in alle scheikundige oplossingen kunnen deze in zijn geheel (H2O) of in delen voorkomen (H- en HO-). De verhouding tussen H2O en H/HO en alle andere onderdelen bepalen de zuurgraad van het water. 
Deeltjes: Lood of kalk, die met het water meekomen omdat ze zijn losgeraakt uit de pijpleidingen, of reststoffen van geneesmiddelen, pesticiden, industriële oplosmiddelen, organische restdeeltjes van algen en bacteriën. Er zijn strenge normeringen voor de hoeveelheden die hiervan in water mogen voorkomen. De organische deeltjes geven het water een geur van aarde of regen mee. 
Mineralen: Regenwater dat door een kalkrijke bodem sijpelt en wordt opgenomen in de grond maakt het grondwater kalk- of gipsrijk. Als mineralen in water zijn opgelost spreken we over kationen (positief geladen atomen) of anionen (negatief geladen atomen). De waterhardheid wordt bepaald door de verzadiging van de kationen calcium (Ca2+) of magnesium (Mg2+) met aan de andere kant van het evenwicht de anionen waterstofcarbonaat (HCO3-), sulfaat (SO3-), nitraat (NO3-) of chloor (Cl-). Wordt het evenwicht van de kationen en anionen in water verstoord door bijvoorbeeld verhitting (koken) of verdamping (na douchen), dan vindt er kalkafzetting plaats waar de calcium of magnesium zich aan waterstofcarbonaat verbindt tot een mineraalzout. Naast de kationen die een rol spelen bij de waterhardheid zijn er ook nog kationen aanwezig in water zoals natrium (Na+) en kalium (K+). 
Toegevoegde stoffen: Bij de waterzuivering worden er stoffen aan het kraanwater toegevoegd om het helder te maken (ijzer en mangaan) of te ontsmetten (chloor). Het water krijgt een onaangename geur als het zich bindt aan organisch materiaal. 

Waterhardheid: De waterhardheid wordt in Nederland uitgedrukt in Duitse hardheid (dH). In België maakt men gebruik van de Franse hardheid (fH). Daarnaast zijn er nog andere eenheidsmaten die in andere delen van de wereld worden gebruikt. Er is een onder- en bovennorm voor de waterhardheid. Te zacht water met dus weinig opgeloste calcium en magnesium maakt dat er meer stoffen van de pijpleidingen van lood, koper, pvc of beton oplossen in het water. Zeker bij loden pijpen geeft dit kans op loodvergiftiging bij baby’s. Te hard water maakt dat er veel kalk wordt afgezet in de leidingen waardoor ze eerder slijten of springen. Met hard water heb je meer zeepproducten nodig om het te laten schuimen en werken dan bij zacht water. 
Watervoltage of oxidatiereductiepotentieel: Water heeft net als alle stoffen een elektrische geladenheid. Deze wordt gemeten in millivoltage.

Waterfiltratie en waterbehandelingen
Deeltjesfilter: Met een deeltjesfilter kunnen deeltjes uit het water op mechanische wijze worden gefilterd. De dichtheid van de zeef maakt welke vaste deeltjes eruit kunnen worden gefilterd. De meeste waterfilters filteren tot de dikte van 1 micrometer (μm) tot 200 micrometer.
Omgekeerde osmosefilter: Met deze filtermethode wordt water onder druk door een membraan geperst waardoor de meeste mineralen uit het water worden gehaald. Dit sterk gedemineraliseerde water kan hierdoor ook weer vele stoffen oplossen, wat niet altijd wenselijk is.4
Ionisatie of ionenwisselaar: Met de mechanische ionisatiemethode worden de opgeloste waterstofcarbonaat en calcium en magnesium gekoppeld aan bijvoorbeeld harskorreltjes. Hierdoor slaan de stoffen neer als calciumzouten of carbonaat. Met deze techniek worden ook mineralen als lood, zink, koper en ijzer uit het water gehaald. Een andere manier van ionisatie is door water met de daarin opgeloste mineralen langs titaniumplaten met een lichte stroom te leiden. Dit wordt ook wel elektrolyse genoemd (zie ORP).
Actieve koolfilters: Deze verbeteren de geur en smaak doordat de kool zich bindt aan de organische verbindingen en de chloorverbindingen die met de kool uit het water worden gehaald. 
Destillatie: Hiermee verdamp je het water. Met het veranderen van het waterevenwicht slaan de mineraalzouten neer. Meestal wordt destillatie gevolgd door een andere filtertechniek zoals een actieve koolfilter. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt af om sterk gedestilleerd en dus gedemineraliseerd water te gebruiken als drinkwater.4
pH-verandering: Licht basisch water wordt gezien als gezond voor de mens omdat de mens van nature een basisch milieu heeft. Bepaalde merken mineraalwater hebben echter een zure pH. Ook door het toevoegen van koolzuur (bruiswater) valt de pH van mineraalwater in het zure spectrum. Je kunt door elektrolyse de pH van water veranderen.

Oxidatie-reductiepotentieelverandering (ORP-verandering)1: De waarde van de oxidatie- of reductiepotentieelverandering van water werd ontdekt door Dr. Coanda en Dr. Flanagan die de bevolkingsgroep Hunza uit het Himalayagebergte onderzochten. De Hunza hadden een extreem goede gezondheid en hoge leeftijd. Ze dronken gletsjerwater. Dat water heeft een oxidatievermogen dat gelijkstaat met de antioxidanten in voedsel. Het oxidatievermogen is de mogelijkheid om vrije radicalen in het lichaam te neutraliseren die o.a. verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van kankercellen en veroudering.
ORP-verandering wordt gedaan via elektrolyse. Door stroom via titaniumplaten door water te laten gaan, ontstaat er in het mineralenevenwicht een verandering waardoor het water zuur, licht zuur, neutraal, licht basisch of sterk basisch wordt5. Het neutrale of licht basische water heeft een wenselijke antioxiderende werking. Het zure of sterk basische water kan gebruikt worden om (o.a. groenten en fruit) te ontsmetten en te reinigen. De zuurgraad en dus ook ORP-werking is afhankelijk van de samenstelling van het water waarop de elektrolyse wordt gebruikt. Een goede ORP voor de mens is tussen de – 150 millivolt en 400 millivolt. Hieronder een schema van verschillende voltages van voeding en water.6


Vitalisatie: De term vitaal of vitaliseren wordt vaak gebruikt in combinatie met water. Hier wordt de term gebruikt in combinatie met beweging of trilling van water. Victor Schauberger heeft de natuurlijke stroming van water ontdekt. Dit is nl. wervelend. Door het water in werveling te brengen gaat het weer terug naar zijn natuurlijke staat. Water heeft een geheugen voor emoties. Dit is onderzocht door Dr. Masaru Emoto. Hij onderzocht de vorming van ijskristallen in relatie met emoties. Water geladen met positieve emoties maakte meer symmetrische patronen bij bevriezing dan water met negatief geladen emoties. Waterwerveling kan het watergeheugen weer neutraliseren.

Waterionisatie en gezondheidsvoordelen
In Japan wordt het gebruik van alkalisch of licht basisch water ingezet bij behandeling in het ziekenhuis. Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat water met een voor de mens nuttige ORP gebruikt kon worden in behandeling van darmproblemen zoals diarree. Daarnaast verbeterden de klachten van patiënten met type 1- of type 2-diabetes en bij muizen nam de groei van kankercellen af. Ook waren er goede resultaten om de bijwerkingen van bloeddialyse, chemotherapie en een kater te verminderen7. Een overzicht van alle resultaten is in onderstaand schema te zien.

Resultaten van waterionisatie bij gezondheidsbehandelingen


De keuze voor een goed waterfiltratie- of waterbehandelingssysteem is afhankelijk van de noodzaak en het beschikbare budget.

Vanuit zienswijze met een holistisch mensbeeld

Hoeveel water heb je nodig?
Je lichaam heeft behoefte aan 1,2 tot 1,5 liter vocht per dag. Heb je een voedingspatroon met minimaal 2 kilo fruit, dan krijg je al 1,6 liter aan vocht binnen. Extra veel drinken is dan niet nodig. Hierbij is het heel belangrijk dat je luistert naar je eigen lichaam. Het is niet nodig om liters extra water te drinken om afvalstoffen uit je lichaam te ‘spoelen’. Als je lichaam in gezonde staat is, kan het heel efficiënt vocht rondbrengen en terug opnemen in de dikke darm. 

Hieronder volgt een overzicht van de hoeveelheden vocht die een rol spelen in in de spijsvertering: je speekselklieren produceren 1,5 liter per dag. Je maag gebruikt 3 liter aan maagsap, je galblaas en alvleesklier gebruiken elk 0,7 liter en je darmen gebruiken daarnaast nog eens 3 liter. Daarna wordt in de dikke darm weer vocht opgenomen in je lichaam.

Eet en drink niet samen

Een goed advies is om tijdens de maaltijd niet te drinken. Met extra (water) drinken verdun je de spijsverteringssappen waardoor ze hun werk niet goed kunnen doen.

Wat kun je zelf doen?

Drink zo zuiver mogelijk water. Heb je alleen toegang tot kraanwater, dan is het aan te bevelen om het water eerst te koken. Hierbij worden de anorganische delen afgezet (kalkaanslag) en bacteriën gedood. 

Fruit en groenten bevatten het zuiverste water
Het beste is om je vocht aan te vullen door groenten en fruit te eten. In groenten en fruit is het water namelijk door de natuur voor je gezuiverd. Groenten en fruit bestaan doorgaans uit 70 % water of meer. Bevat je voedingspatroon veel zout, overweeg dan om dat te minderen, want per gram zout heb je 150 ml water nodig om je vochtbalans weer in evenwicht te brengen. Ook bij het eten van gedroogd fruit of veel geconcentreerd voedsel (granen, zaden e.d.) is vocht aanvullen noodzakelijk. Let wel: groente- en fruitsappen zijn geen vervanging voor water drinken. Sap wordt, net als thee en (granen)koffie immers gezien als een maaltijd omdat het je spijsvertering aan het werk zet2

Waar vind je meer informatie? 

Neem voor vragen contact op met onze coaches. Ze kunnen advies geven over zuiver water dat binnen jouw levensstijl en budget past. Ook kun je het boek “Het 12 puntenprogramma voor je gezondheid” in de winkel bestellen.

Bronnen

  1. https://www.kangen-water-nederland.nl/?c=videos
  2. De Wever, Stefaan (2000), Het 12 puntenprogramma voor je gezondheid! Doe het zelf!
  3. https://www.brita.nl/veelgestelde-vragen en https://www.brita.nl/dam/jcr:6b011156-12fb-4c9c-a436-2fee81d8957c/brita-professional-brochure-basics-on-water-nl-NL.pdf)
  4. https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/nutrientschap12.pdf
  5. https://www.enagic.com/?c=water-faq&lc=en_VN
  6. afbeelding https://www.yokogawa.com/eu/library/resources/white-papers/basics-of-orp/
  7. Sanetaka Shirahata, Takeki Hamasaki, Kiichiro Teruya, Advanced research on the health benefit of reduced water, Trends in Food Science & Technology, Volume 23, Issue 2, 2012, Pages 124-131, ISSN 0924-2244, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2011.10.009. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224411002408)