Algemeen

De Groene Dag
Zwalm, België

Vertegenwoordigd door:

Het bestuur van De Groene Dag vzw

Contact:
Email: team@degroenedag.org

Inschrijving in het register:

Geregistreerd bij Belgische kamer van koophandel
Ondernemingsnummer: 0751.654.582

Bankrekening:

De Groene Dag
BE 79 5230 8121 3933 , BIC: TRIOBEBB
Triodos

BTW nummer:

BE 0751.654.582

ANBI-verantwoording

De Groene Dag is een ANBI geregistreerde non-profitorganisatie.

De doelstelling

De vereniging zonder winstoogmerk heeft ten doel het educatie te geven over een gezonde en duurzame leefstijl. De Groene Dag zet zich op deze manier in voor een transitie naar een meer duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke samenleving, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan

Doelstelling:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. consumenten enerzijds te inspireren tot en anderzijds te onderrichten over duurzame leefstijl en gezonde voeding;
b. door lidmaatschap community te creëren van mensen om bewustzijn over de impact van leefstijl op gezondheid en duurzaamheid te vergroten.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Werkzaamheden:

– Vergroten van kennis over natuurlijke gezondheid
– via online campagnes, workshops en evenementen
– via organisatie van bijeenkomsten en lezingen
– Informeren over plantaardige lifestyle via publicaties, outreach, presentaties, etc.

Wijze waarop de fondsen geworven worden:

De Groene Dag vzw is enkel mogelijk dankzij lidmaatschap en donaties. Donateurs worden online geworven via de website en nieuwsbrief en via evenementen.

Daarnaast vraagt De Groene Dag op projectbasis voor specifieke projecten subsidies aan.

Wijze waarop De Groene Dag fondsen en vermogen besteedt:

Momenteel heeft De Groene Dag geen betaalde medewerkers. Wel worden zzp-ers ingehuurd voor concrete opdrachten. Andere overheadkosten zijn tot een minimum beperkt (hostingkosten, IT-kosten, kantoormateriaal). De Groene Dag werkt met vrijwilligers.

Jaarstukken:

Er zijn op dit moment nog geen jaarstukken en jaarverslag aanwezig vanwege de oprichtingsdatum.

De bestuursleden:

Voorzitter Emmy
Secretaris Vicky
Penningmeester Wim

Het beloningsbeleid

De bestuurders zijn onbezoldigd. De bestuurders hebben recht op een onkostenvergoeding.