Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener, zijn wij in het kader van algemene juridische regels verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze sites overeenkomstig § 7 par. 1 van TMA. Echter, overeenkomstig §§ 8 tot 10 van de TMA zijn wij als dienstverlener niet aansprakelijk voor het controleren van extern doorgegeven of opgeslagen informatie, of voor het onderzoeken van omstandigheden die onwettige activiteiten suggereren. Onze verplichtingen in het kader van algemene wetgeving omtrent verwijderen of blokkeren van informatie blijven onaangetast. Nochtans, aansprakelijkheid in dit opzicht is alleen mogelijk vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een specifieke schending. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor koppelingen

Onze website bevat koppelingen naar externe websites van derde partijen waarover wij omtrent inhoud geen invloed hebben. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de koppeling is altijd verantwoordelijk voor de inhoud. De gekoppelde websites werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke schendingen op het moment dat zij gekoppeld werden. Op het moment van koppelen is geen onwettige inhoud geconstateerd. Het continu inspecteren van de inhoud van de gekoppelde websites achten we niet redelijk zonder specifiek bewijs van een schending. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze koppelingen onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De inhoud en het werk op deze websites vervaardigd door de website operator zijn onderworpen aan het Belgisch auteursrecht. Duplicatie, adaptatie, distributie en elke vorm van toepassing buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen de geschreven toestemming van de respectievelijke auteur en/of maker. Downloaden en kopiëren van deze website is alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik. Als de inhoud op deze website niet door de web operator is vervaardigd, is het auteursrecht van de derde partij van toepassing. In het bijzonder wordt elke derde partij als dusdanig geïdentificeerd. Niettemin, als u een auteursrechtovertreding identificeert, gelieve ons dienovereenkomstig op de hoogte te brengen. Wanneer we kennis nemen van dergelijke schendingen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website werd vervaardigd met het Open-Source Content Management System WordPress